100.000 Hafız Projesi | Vuslat Derneği

100.000 Hafız Projesi

Kur’ân-ı Kerim yolumuz yönümüz pusulamız …

Allah’ın güzel kelamı bir müslümanın en değerli hazinesidir. Tüm hayatı boyunca ona yol gösterecek, ruhuna ışık tutacak yegane mirastır Kur’ân-ı Kerim.

Vahyin yükü ise hafızlara emanettir.

Hafızlar bir zırh gibi kuşanıp hıfz ederler Kur’ân-ı Kerim’i. Hıfz etmekle kalmazlar, her bir zerresine ince ince kalplerine işlerler. Zordur hafızlık yolu; sabır, derin bir iman ve teslimiyet gerektirir. Ömrünü İslam’a adamış neferlerdir hafızlar, ilelebet inmeyecek İslam bayrağını göklerde tutan yine onlar olacaktır. Kur’ân-ı Kerim’i gönlünde taşıyan hafızlar topluma ve ümmete örnektirler ayrıca. Çünkü onlar İslam’ın tüm öğretilerini ruhlarına kazırlar, yoldan çıkarılmaları zordur. Hep kıbleye dönüktür yüzleri… Ümmet şaştığında yanlışa yöneldiğinde hafızlar sesi olur Kur’ân-ı Kerim’in ve Hakk yoluna çağırırlar ümmeti…

İslam’ın gönül ordularında yerini alacaklar hafızlar yetişiyor…

Bizler Vuslat Derneği olarak gecemizi gündüzümüze katıyor, ümmetin hayrı için durmaksızın çalışıyoruz. İslam’ın gönül ordularında yerini alacak hafızları yetiştiren medreselerimizle hizmete devam ediyoruz. Dev külliye projemiz ise hala devam etmekte fakat tamamlandığında 5000 talebeye yuva olarak göğsümüzü kabartacak. Hedefimiz ise dernek ve medreselerimizde 100 000 hafız yetiştirip onları ümmete hediye etmek.

Bu hizmetlere devam ederken Asrın Müceddidi, Pirimiz, Sultanımız Mahmud Efendi Hazretleri’nin sözleri çınlıyor kulaklarımızda: “ Açalım gözümüzü, dünyayı karanlıkta bırakıp gitmeyelim. Yıldızlarını yetiştirip de gidelim. Dünyayı aydınlıkta bırakalım…”

Hafızlık talebelerimiz kapsamlı eğitimlere tabi olarak geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor.

Bu kutlu yola baş koyan talebelerimiz öncelikle ibdita hafızlık eğitimlerine başlayarak hafızlık eğitimi öncesi bir hazırlık aşamasından geçiyorlar. Talim, Tecvid, Meharic-i Huruf ve Tashih-i Huruf ile Kur’an-ı Kerim’i doğru okumayı öğreniyorlar. Bu eğitimin ardından Yasin-i Şerif, Tebareke, Amme Cüzü ve 10 Aşr-ı Şerif ezberleyen talebelerimiz hocaları tarafından sınava tabi tutuluyorlar. Sınavı hakkıyla geçen talebelerimiz hafızlık eğitimlerinin temel bölümüne başlıyorlar. Kur’ân-ı Kerim’i belli bir metod ile ezberliyor, kıraat eğitimi ile seslerini eğitiyorlar. Hüsn-ü Hat ile el becerilerini geliştiriyorlar. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan talebelerimiz hafızlık icazetlerini alarak medreselerimizde bir üst seviye olan ve İslami ilimler alanındaki eğitimlerini içeren Arapça medresemize geçiyorlar. Burada eğitimlerinin temeli iki bölüme ayrılıyor. İlki olan İslami ilimler ; Tefsir, Kelam, Belağat, Fıkıh, Siyer, Akaid, Hadis, Usul-ü Hadis, Usul-ü Fıkıh, Münazara, Mantık Osmanlıca derslerini içeriyor. İkincisi olan Arapça Dil Bilgisi ise; Sarf (Emsile, Bina, Maksud, İzci, Sadeni,) Nahiv (Avamil, Ecrümiye, Tuhfetül Avamil, İzhar, Suyuti, Halmakıd, Suzuruz Zeheb, Netayiç eğitimlerini içeriyor.

Talebelerimiz ortalama 18 ayda eğitimlerini tamamlıyorlar. Bu zorlu ilim yolunda biraz olsun yüklerini hafifletmek ve onlara destek olmak için dualarınızı esirgemeyiniz. İmkanı olan hayırseverlerimiz de bir hafızlık talebesinin eğitimine katkı sağlamak için aylık 250 TL burs desteğinde bulunup hayra ortak olabilirler.

100Bin Hafız Projesi

WhatsApp chat
Web Tasarım & Yazılım