3 Aralık Dünya Engelliler Günü - 2019 | Vuslat Derneği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü – 2019

3 Aralık Dünya Engelliler Günü - 2019

3 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında uluslararası engelliler günü ilan edildi. Engelli vatandaşların ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel alanlarda yani yaşamın her alanında varlıklarına dikkat çekilmesine ve haklarının korunmasına dair farkındalık yaratmak amacıyla gündeme gelen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü her yıl farklı bir tema ile kutlanır. 2019 yılının teması olan ‘’2030 Kalkınma Gündemi’nde engelli bireylerin katılımını ve liderliğini teşvik etme’’, engelli bireylerin ‘Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nde öngörülen kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için güçlendirilmesini amaçlar. Engelli hakları, toplumun tüm kesimlerini kucaklama amacı güden bu 2030 Gündemi’nin değişmez bir parçasıdır.

Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onları yaşamın her katmanında aktif ve görünür kılmak, medeni bir toplum olarak başlıca hedeflerimizdendir.  Toplumsal huzur ve refahı elde etmenin yolu, tüm bireylerin toplumsal hayatta etkin ve üretken olmasından geçer. Bu etkinlik ve üretkenlik, yasa önünde eşit olan tüm vatandaşlara aynı zamanda fırsat eşitliğini de sağlamakla elde edilebilir. Dileriz ki somut adımlar atarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları güçlükleri hep birlikte azaltalım ve Dünya Engelliler Günü bu farkındalığı oluşturmanın ilk adımı olsun. Bu adımlar arasında engellilerin eve ve yatağa bağlı kalmasını önlemek ve onları toplumsal hayata karıştırmak için tekerlekli ve akülü araçların temini, yine bu amaçla kaldırımların; yolların; tuvaletlerin; toplu taşıma araçlarının düzenlenmesi, engelli vatandaşların sağlıktan kaynaklanan sorunlarının erken teşhisi ve müdahalesi için rutin tarama ve bakımların sıklaştırılması, engellilerin ve onların geçimlerini sağlayan ailelerinin maddi ihtiyaçlarının giderilmesi, çalışma imkanı olan engelli vatandaşlara istihdam sağlanması ve tüm bunların yanında engelli vatandaşlar ve ailelerine psikolojik destek verilmesi sayılabilir. Tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlarız.


WhatsApp chat
Web Tasarım & Yazılım