Bu Mayayı Koruyalım | Vuslat Derneği

Bu Mayayı Koruyalım

Bu Mayayı Koruyalım

Vuslat Derneği’nden hafız yetiştirme seferberliği

İnsani yardım çalışmalarının yanı sıra eğitim çalışmalarıyla birçok başarılı projeye imza atan Vuslat Derneği, Türkiye genelinde eğitimleri devam eden hafızlık çalışmaları ile ilgili yeni bir seferberlik başlatıyor.

Selçuklu’dan günümüze 1000 yıllık medrese geleneğinin zenginliklerini yeniden canlandırma gayretiyle hem okuldaki eğitimini alan hem de hafızlık eğitimini sürdüren talebelerin günümüz dünyasında en çok özlem duyulan manevi ve beşeri ilimlere haiz nitelikli bireylerin yetişmesini hedefliyoruz.

Hafız Yetiştiriyorum

Bilimin birçok buluşunun Müslümanlar eliyle gerçekleştirildiği ve gelişmesinde Müslümanların büyük rolünün olduğu bildiğimiz önemli bir hakikattir, çağın İbni Sina’ları, Farabi’leri, Ali Kuşçu’ları, İmam Gazali’lerini yetiştirecek bir müfredat ile yeniden tüm insanlığa hizmet edecek nesiller yetiştirmek için yola koyulduk.

Talebelerimizin ortaya koydukları gayret hem Allah’ın rızasını kazanmak hem de toplumuna ve tüm insanlığa hizmet edecek bir ilime ve beceriye sahip olma gayretidir. En kıymetli dönemini tam donanımlı bir insan olmak için medreselere ayıran ve hayallerine haram girmemiş bu çocuklarımız bu toplumun yüz aklarıdır. Bu kardeşlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Necip milletimiz tüm hayırlı çalışmalarda olduğu gibi böylesine kutlu bir yürüyüşe de en güçlü şekilde destek verecektir.

Hem hafız hem mühendis, hem hafız hem doktor, hem hafız hem öğretmen olmak hayaliyle yetiştirdiğimiz çocuklarımız Kur’an’ın ışığında, temel İslami ilimleri alarak çağın tüm meşru imkanlarından istifade etmek suretiyle yarınlara umut olacak bir yürüyüşün kutlu yolcuları olacaklar. Vuslat Derneği olarak anlayışımız, bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekiniz, on yıl sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikiniz, yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız bir insan yetiştiriniz düsturunun gereğini yerine getirmektir. Bizler inanıyoruz ki Allah’ın izniyle bu adımlar yüzyıllar sonrasına meşale olacak büyük adımlardır.

Takriben 18 ayda hafızlığını tamamlayan bir talebenin aylık hafızlık eğitim burs bedelinin 250 lira olduğu “Bu Mayayı Koruyalım” kampanyasına destek vererek siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.

Vuslat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kar amacı gütmeyen, insani ve islami faaliyetler sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur.
Güneşli V.D. 883 032 1285 Sicil No: 34-183107

WhatsApp chat
Web Tasarım & Yazılım