Dünya Göçmenler Günü - 2019 | Vuslat Derneği

Dünya Göçmenler Günü – 2019

Dünya Göçmenler Günü - 2019

Göç, tarih boyunca bireylerin kendilerine yeni bir hayat kurma ve yaşamlarını kazanma aracı oldu. İnsanlığın yaşam serüveninde kıtlık, savaşlar, ekonomik imkânsızlıklar, toplumsal huzursuzluk ve çatışmalar daima var oldu ve ortalama refahımızın artış gösteriyor olmasına rağmen bu sorunlar ne yazık ki günümüzde de devam etmekte. Tüm bu gelişmeler, birçok insan topluluğu için göç etmeyi kaçınılmaz kıldı. Günümüzde küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve ulaşım imkânlarının artmasıyla göçler de yaygınlaştı.

18 Aralık 1990 günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Tüm Göçmen Çalışanların ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye ilişkin bir karara vardı. Bu güne atıf yaparak her yıl 18 Aralık’ta kutlanan Dünya Göçmenler Günü, dünya çapında -ülke içinde göç etmiş 41 milyon birey dâhil olmak üzere- yaklaşık 272 milyon göçmenin gittikleri yerlerde yaptıkları katkıları ve yaşadıkları zorlukları gündeme getirir. Dünya Göçmenler Günü’nün 2019 yılı teması, Toplumsal Birleşmenin ışığında göçmenlerin bireysel yaşam öykülerine ve tecrübelerine odaklanıyor. Göçmenlerin hayatlarına ve göç etme hikayelerine baktığımızda, bizleri ayıran yahut ayırdığı varsayılan özelliklerin yanında benzerliklerimizi de fark etme imkânı buluyoruz. Farklılıklar yerine benzerliklerin vurgulanmasıyla dünyada empati ve farkındalık gelişiyor, göçmenlerin hakları dile getiriliyor ve göçmen sorunları için sağduyulu bir yaklaşım geliştirmeye çalışılıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün yayınladığı mesajında şunları söyledi:

‘’Göçmenler hem asıl kökenlerinin hem de göç ettikleri ülkelerin topluluklarında ortak anlayış ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan, toplumun tamamlayıcı üyeleridir. Güvenli, devamlı ve düzenli göç hepimizin çıkarınadır. Göçten ulusal bir kazanım en iyi şekilde uluslararası işbirliği yoluyla elde edilebilir. Tüm göçmenler, tüm insan haklarının eşit biçimde korunması hakkına sahiplerdir… Ancak, sıklıkla göçmenler hakkında yapılan zararlı ve asılsız söylentiler duymaktayız ve gerçeklerden ziyade korkularla şekillenen politikaların bir sonucu olarak sıklıkla göçmenlerin anlatılamaz sıkıntılarla karşılaştıklarına tanık oluyoruz…’’


WhatsApp chat
Web Tasarım & Yazılım