Dünya İnsan Hakları Günü 2019 | Vuslat Derneği

Dünya İnsan Hakları Günü 2019

Dünya İnsan Hakları Günü 2019

Tüm insanlığa tanınan temel hak ve özgürlüklerin ilk evrensel belgesi olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10 Aralık 1948 günü Paris’teki Birleşmiş Milletler Genel Kurul oturumunda kabul edilmesi üzerine, tüm dünyada her yıl 10 Aralık’ta ‘’İnsan Hakları Günü’’ kutlanır. İnsan haklarına dair birçok kültürel etkinliğin yapıldığı 10 Aralık günü, aynı zamanda 5 yılda bir verilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ödülü ve Nobel Barış Ödülü’nün geleneksel olarak verildiği gündür.

İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmak isteyen dünya, bireylere tanınan hak ve güvencelerin geliştirilmesi gereğinin farkına vardı ve bu amaç için insan hak ve güvencelerinin sistematik biçimde sıralandığı; BM üye devletleri tarafından evrensel olarak benimsenecek bir belge oluşturulması çalışmalarına başlandı. Bunun üzerine dünyanın çeşitli bölgelerinden hukuki ve kültürel geçmişi olan üyelere sahip Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, 1948 yılının Haziran ayında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni hazırladı ve Beyanname 10 Aralık 1948’de Genel Kurul’da üye devletler tarafından kabul edildi. 2019 yılında 71. yaşına girecek olan Beyanname, Birleşmiş Milletler ’in ilk kazanımlarındandı ve insan haklarının ilk kez evrensel olarak benimsenmesinin yolunu açtı. 500’den fazla dile çevrilerek dünyanın en çok çevrilen belgesi olan; onur, eşitlik ve refah gibi değerlere vurgu yapan Beyanname tüm insanlığa umut ışığı olmuş; Beyanname’nin üye devletlerce benimsenmesiyle milyonlarca insanın onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır.

Irk, dil, din, cinsiyet, mülkiyet ve her türlü statü ayrımı yapılmaksızın tüm insanlar haklar bakımından eşittir ve doğal insan haklarına sahiptir. İnsan hakları evrensel ve ebedidir, bir bütün olarak kabul edilir. Her yerde ve herkes için geçerli olan insan haklarını küresel bir değere dönüştürdüğümüz 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlarız.


WhatsApp chat
Web Tasarım & Yazılım