Hafızlık Ve Medrese Çalışmaları – SSS | Vuslat Derneği

Hafızlık Ve Medrese Çalışmaları – SSS

Müslümanlar olarak, diğergâmlık duygularımızı hep canlı tutmak ve neslimizi bilinçli bir şekilde geleceğe hazırlamak durumundayız. Bunun yanı sıra Müslümanların Ehl-i Sünnet çizgisinde varlığını devam ettirebilmesi için, İmanını ve İslam ahlakını koruması çok önemlidir. Bu yolda gösterilecek çabayı önemsiyor ve değer veriyoruz.

Çocuklarımızın eğitim seviyesinin yükseltilmesi, faziletli ve erdemli bir toplumun oluşturulması, dini ihtiyaçlarının giderilmesi, nitelikli ve bilgili bir neslin yetiştirilmesi ve kimliğimizin muhafazası için insanları hafızlık kurumuna teşvik eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Vuslat Derneği yurt içinde 100’e yakın medreseye ve 20binden fazla talebeye destek sağlamaktadır.

Bir hafız veya hafizenin aylık eğitim burs bedeli 250 tl dir. Ortalama 18 ayda bir talebe hafızlığını tamamlamaktadır. Bir hafızın aylık eğitimine destek olmak için tıklayınız.

Evet. Kız hafize talebelerimizin eğitimine destek olmak için tıklayınız.

Hayır. Hafızlık gibi kıymetli bir yolculuğa gönüllü olan hiçbir kardeşimizden ya da ailesinden ücret talep edilmemektedir.

Allah’ın güzel kelamı bir müslümanın en değerli hazinesidir. Tüm hayatı boyunca ona yol gösterecek, ruhuna ışık tutacak yegane mirastır Kur’ân-ı Kerim. Vahyin yükü ise öncelikle hafızlara emanettir. Vuslat Derneği olarak gecemizi gündüzümüze katıyor, ümmetin hayrı için durmaksızın çalışıyoruz. İslam’ın gönül ordularında yerini alacak hafızları yetiştiren medreselerimizle hizmete devam ediyoruz. Yapımının devam ettiği Dev Külliye Projemiz tamamlandığında 5000 talebeye yuva olarak göğsümüzü kabartacak. Hedefimiz ise desteklediğimiz medreselerimizde 100.000 hafız yetiştirip onları ümmete hediye etmek.

Asya ve Afrika ülkelerinde açtığımız veya desteklediğimiz medreseler hizmetlerine devam ediyor. Mescid ve Medrese projelerimiz 3 kıta 20 ülkede bağışçılarımızın desteğiyle devam ediyor.

Bir hafızlık talebesi ortalama 18 ayda hafızlığını tamamlamaktadır. Hafız talebelerimizin aylık 250 tl bağışlayarak eğitim burslarını üstlenebilir, 500 liraya bir hafızı veya 500 liraya bir hafize talebemizin kıyafetlerini üstlenerek bir Kuran elçisini giyindirebilirsiniz. Ayrıca 300 tl bağışlayarak bir hafıza bayramlık hediye edebilir, mutluluğuna vesile olabilirsiniz. Bağış için tıklayınız.

İbtida Hafızlık Eğitimi (Hazırlık Bölümü)
Kur’an-ı Kerim; Yüzüne okuma becerilerinin arttırılması
Talim; Kur’an-ı Kerim’in tecvide uygun olarak okunması, ses bilgisi
Tecvid; Her harfin hakkını vererek ağızdan doğru bir şekilde çıkarılması
Meharic-i Huruf; Harflerin ağızdan çıkış yerlerinin öğretilmesi
Tashih-i Huruf; Harflerin doğru bir şekilde okunması

Yukarıdaki bu eğitimleri alan hafız adaylarımız hocaları tarafından Yasin-i Şerif, Tebareke, Amme Cüzü ile 10 Aşr-ı Şerif ezberlemek sureti ile sınava tabi tutulur. Sınav neticesinde hafızlık yapmaya elverişli olan öğrencilerimiz medreselerimizin hafızlık bölümüne alınır.

Hafızlık Eğitimi
Ezber; Kur’an-ı Kerim’i belirli bir metodla ezberlemek
Kıraat; Kur’an-ı Kerim’in farklı okunma çeşitlerinin eğitimi (ses eğitimi)
Pratik Arapça; Öğrencilerin Fasih Arapça ile konuşma becerilerinin arttırılması
Hüsn-ü Hat; Öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi yeteneklerinin arttırılması

Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan talebelerimiz, hafızlık icazetlerini alarak medreselerimizdeki bir üst seviye olan ve İslami İlimler alanındaki eğitimleri için Arapça Medreselerimize alınırlar.

Hafızlık talebeleri hem okula gidip hem de İslami eğitimlerini görmektedir. Hem hafız hem mühendis, hem hafız hem doktor, hem hafız hem öğretmen gibi iki kanatlı; donanımlı, nitelikli, ilim, irfan, erdem hazinelerinden nasiplenmiş nesiller yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Seçici kurulumuz tarafından yeterliliği tespit edilen, denkliği ve kabulü olan medreselerden ya da İslami İlimler Fakültelerinden eğitim görmüş kişiler hoca kadrosuna alınmakta, öncelikle eğitmen eğitimine tabi olup ardından talebe yetiştirilmesi görevine getirilmekteler. Ayrıca talebe olarak eğitime başlayan ve ilimlerini alarak hocalık vasfını kazanan kardeşlerimiz de ilgili medreselerde görevlendirilmektedir.

WhatsApp chat
Web Tasarım & Yazılım