Mehmed Zâhid Kotku Vefatının 39. Sene-i Devriyesi | Vuslat Derneği

Mehmed Zâhid Kotku Hocanın Vefatının 39. Sene-İ Devriyesi

Mehmed Zâhid Kotku

Ülkemizde yetişen en büyük alimlerden olan Mehmed Zâhid Kotku Hoca Efendi (r.a.) 1897 yılında Bursa Pınarbaşı’nda doğdu. Hoca Efendinin ailesi Kafkasya’dan göç edip Bursa’ya yerleşmişti. Mehmed Zâhid Efendi henüz 3 yaşındayken annesi Sabire Hanım’ı kaybetti. Eğitim hayatına Oruç Bey İbtidâîsi’nde başladı, Maksem’deki idâdî ve daha sonra Bursa Sanat Mektebi ile devam etti. Birinci Cihan Harbi başladığında 17 yaşındaydı, harp sırasında askere çağrıldı ve 6 yıl boyunca zorlu askerlik vazifesini ifa etti. 1922 yılında terhis olup İstanbul’a döndü.

Ayasofya Camii’nde kıldığı bir cuma namazı sonrası valilik binası karşısındaki Fatma Sultan Camii’nin yanında bulunan Gümüşhanevî Dergâhına girmesiyle Mehmed Zâhid Efendi (r.a.) için tasavvuf serüveni başlamış oldu. Burada Dağıstanlı Şeyh Ömer Ziyâuddîn Efendi’ye (k.s.) intisâb edip talebe oldu. Bu yıllarda seyr-i sülûkunun yanı sıra ilim tahsiline de devam etti ve hafızlığını tamamladı. Mehmed Zâhid Efendi, Şeyh Ömer Ziyâuddîn Efendinin (k.s.) vefatından sonra onun yerine geçen Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi ile tasavvuf ilerleyişini sürdürdü. Mustafa Feyzi Efendinin görevlendirdiği kimi bölgelerde vazife ifa eden Mehmed Zâhid Efendi 27 yaşındayken hocasından hilâfetname aldı. Böylece ömrü boyunca hizmet ettiği irşâd kapısı Mehmed Zâhid Efendi’ye açılmıştı. Bu sırada Bâyezîd, Fâtih ve Ayasofya Camii ve medreselerinde derslere devam ediyordu. Ayrıca Hacı Hasîb Efendi’den kıraat ilmi ve fıkıh icazeti aldı.

1925 yılında 28 yaşındayken tekkelerin kapatılması üzerine Bursa’ya dönüp evlendi. Bundan dört yıl sonra babası imam İbrahim Efendi’nin vefatı sonrasında köyde başlayıp şehirde devam etmek üzere 1952 yılına kadar imamlık yaptı, Aralık ayında Gümüşhanevî Dergâhının postnişini oldu. Aynı yıl tekke arkadaşı Kazanlı Abdülaziz Bekkine’nin (r.a.) vefatı üzerine İstanbul’a döndü ve Ümmügülsüm Mescidinde vazifeyi devraldı. Mescidin istimlâkıyla 1958 yılında Fatih İskenderpaşa Camii’ne tayin oldu, ilim ve irşâd ile geçen ömrünün son senesine kadar bu camide görev yaptı. Hac ibadetini güçlükle tamamladıktan sonra 6 Kasım 1980’de ağır hasta olarak İstanbul’a dönmüştü ve 13 Kasım günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazını Mahmud Efendi Hazretleri’nin (k.s.) kıldırdığı Mehmed Zâhid Kotku Hoca Efendi (r.a.), yurtiçi ve yurtdışından binlerce Müslümanın katıldığı törenle Süleymaniye Külliyesi’ne defnedildi.

Yıllar boyunca vaazları, nasihatleri ve sohbetleriyle sayısız Müslümanı hidayete erdiren Mehmed Zâhid Kotku Hoca Efendi (r.a.) fikirleriyle, ülkeyi idare eden birçok siyasetçiye de ilham olmuştu. Hoca Efendi, onu dinleyenlerin maneviyatlarını zenginleştirmenin yanı sıra toplumu ilgilendiren meseleler hakkında da isabetli yorumlar yapmasıyla bilinirdi. Aynı zamanda büyük bir alim olan Mehmed Zâhid Kotku ciltlerce eser yazmıştır.

Vefatının 39. sene-i devriyesinde Mehmed Zâhid Kotku Hoca Efendi’yi rahmet ve minnetle anıyoruz.


WhatsApp chat
Web Tasarım & Yazılım