Zekat Nedir, Kimlere Farzdır ve Kimlere Verilir? | Vuslat Derneği

Zekat Nedir, Kimlere Farzdır ve Kimlere Verilir?

Zekat Nedir, Zekat İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Vuslat Derneği olarak bizler İslam’ın geleceğine alimler hediye etmek, ilmiyle cihani aydınlatacak nesiller yetiştirmek için faaliyetlerimizi sürdürüyor, bir yandan da ihtiyaç sahipleri için insani yardım çalışmaları yürütüyoruz. Yetiştirdiğimiz talebe, ulaştığımız muhtaç sayısı günden güne artarken bağışçılarımız ile birlikte nice umutlara daha vesile olacağımızı kalpten hissediyoruz.

Siz saygıdeğer hayırseverlerimiz ülkemize, milletimize, ümmetimize ve tüm insanlığa hayırlar getirecek faaliyetlerimize destek vermek için zekat bağışlarınızı derneğimize ulaştırabilirsiniz. Bu yazı bağışçılarımızın zekat ibadeti ile ilgili akıllarına takılabilecek soru işaretlerini aydınlatmak için yazılmıştır. Farklı herhangi bir sorusu olan bağışçılarımız, derneğimizin iletişim kanallarından sorularını yöneltebilirler.

Zekat Nedir?

Zekat kelimesi artma, çoğalma, bereket ve temizlik anlamları taşır. Malım belli bir bölümünün, Kur’ân-ı Kerim’de açıkça bildirilen sınıflardan birine veya birkaçına Allah rızası için verilmesidir. Hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır, İslam’ın beş temel şartından biridir.

Zekat Nedir?

Zekat Kimlere Verilir?

Zekatın kimlere verileceği hususu Allah (CC) tarafından bizlere Kur’ân-ı Kerim’de Tevbe Suresi 60. Ayette şöyle bildirilmiştir: “ Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur.

Allah bilmekle ve hikmetle yönetmektedir.” Ayetten de anlaşılacağı üzere zekatta ilk esas ihtiyaç sahibi olma durumudur, kişi önce kendi çevresindeki kardeş, akraba ve onların çoçuklarını gözetip zekat verebilir. Bunun yanında ulaşabileceği yoksul (hayati ihtiyaçlarını idame ettiremeyen) durumda olan bir bireye veyahut Allah yolunda ilimle meşgul olan bir kardeşime zekat bağışını verebilir.

 

Zekat Kimlere Verilmez?

Zekât ve fitre ana, baba, büyükanne ve büyük babalara, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, eşine, müslüman olmayanlara, zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa verilmez.

Zekat Kimlere Farzdır?

Müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olan, kazanç sağlayıcı nitelikte mala sahip olan (nisap miktarda) kimselere zekat farzdır.

Zekatın kişiye farz olması için elinde bulundurduğu nisap miktarda mala sahip olmasından, bir kameri yılın geçmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında mal nisap miktarını korumalıdır.

Zekat Vuslat Derneği

Zekat Niçin Verilir?

Zekat ibadeti Allah’ın her emrinde olduğu gibi derin manalar taşır. Bizlere farz kılınan her bir ibadet kulların hem fani hayatlarındaki mutluluk ve huzurların, hem de ahiret yaşamındaki mutluluk ve huzurların temennisidir. Rabbimizin bahşettiği her nimet, tüm kullar içindir ve eşitçe paylaşılmalıdır. Zekat gibi mali ibadetler kimi zaman bozulan dengeyi, yeniden inşa etme gayesi taşır. Bu dünyada kazandığımız hiçbir mal tümüyle bize ait değildir, bu kazanç sadece Allah’ın rızası ile bereketlenir.

Allah’ın rızasını kazanmak için öncelikle edinilen kazancın helal yoldan olması esastır, sonrasında ise vazifemiz kazancın içindeki payı fakire dağıtmaktır.    Emanetin teslimi malın arınmasına ve bereketinin artmasına vesile olur. Manevi bir huzur verir, müminlerin birbirine yakınlığı arttırır. Paylaşmanın ve infakın esas olduğu bu ibadet topluma huzuru ve kardeşlik bilincini getirirken, birlik ve beraberliği kuvvetlendirir.

Zekat Ne Zaman Verilir?

Zekat vermek için belirli bir zaman esas kılınmamıştır. Allah rızası için bu ibadeti gerçekleştirmek isteyen kişi, istediği bir zamanda zekatını verebilir. Ramazan ayı yardımlaşmanın, paylaşmanın ayı olduğu için genelde İslam alemi bu ayda zekatını vermeyi tercih eder.

“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır!” (Bakara, 177)


Web Tasarım & Yazılım