Değerlerimiz

İlkeler

Verimlilik
Uyum
Sürdürülebilirlik
Liyakat
Ahlaklı Nesil
Toplumsal Yardımlaşma

Verimlilik

“Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”(Araf Suresi, 31)

İsraf, sadece yiyecek ve içecekle sınırlı değildir. İslam; malın, zamanın, her türlü maddi kaynağın gereksiz yere harcanmamasını tavsiye eder.

Vuslat Derneği de kendine emanet edilen her kuruşu, en verimli şekilde en doğru yere ulaştırmayı hedefler. Verimlilik kavramına öncelik vererek kaynaklarını israf etmeyi önler, ihtiyaç sahipleri için daha fazla kaynak sağlamayı amaçlar. Bu sayede daha fazla insanın hayatına dokunur.

Uyum

Vuslat, ihtiyaç sahipleri için yaptığı çalışmaları, bazen tek başına gerçekleştirirken bazen de uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde yürütür. Asıl hedefi, sorunu ortadan kaldırmak olduğu için; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, uluslararası yardım kuruluşları ve özel sektör şirketleriyle uyum ve iş birliği halinde çalışır.

Bu kurumların, insani yardım faaliyetlerinde aynı değer ve hedefleri paylaşan, uluslararası standartlara uygun şekilde çalışmalarını sürdüren, kaliteli ve etkili yardım faaliyetleri gerçekleştiren güvenilir ve saygın kuruluşlar olması önceliğidir.

Vuslat, bu uyum ve iş birliği sayesinde yardım faaliyetlerini genişletir, kaynaklarını daha verimli yönetir ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı amaçlar.

Sürdürülebilirlik

Vuslat, yaptığı çalışmalarda kısa vadeli çözümler yerine, uzun soluklu projelerle sorunu tamamen ortadan kaldırmayı hedefler.

Bu sayede, yalnız bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda gelecekte de insanların hayatını değiştirmeye devam eder.

Özellikle eğitim faaliyetleriyle; iş imkanlarının sağlanması, toplumu bilinçlendirme, rehberlik etme, farkındalık oluşturma vb. birçok alanda çalışmalar yapar. Yine, insani yardım alanında günlük gıda yardımlarından ziyade, ailelerin kendilerini geçindirebilecek konuma gelmelerine öncelik verir.

Liyakât

Liyakat bir sorumluluğu üstlenebilecek kişinin, o işin ehli olmasını gerektirir. Allah-u Teâlâ da Kuran’da emanetlerin (sorumlulukların) ehline verilmesini buyurmuştur.

Vuslat, yol arkadaşlarının, insani yardımın gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyimin yanı sıra, ahlaki hassasiyetlere sahip olmasını önceler. İşinin ehli bir ekiple; ihtiyaç sahiplerinin bizzat tespitini sağlayıp daha iyi hizmet sunmayı amaçlar.

Ahlaklı Nesil

Vuslat, dünyadaki yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için gıda, barınma, sağlık vb. birçok alanda faaliyet yürütür. Ancak, bir yandan insanların ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan toplumun ahlaki gelişimine de katkıda bulunmayı amaçlar.

Kur'ân ahlâkı ile ahlâklanan fertler yetiştirmek suretiyle, temiz bir toplum için mücadele eder. İnançlı, dürüst, adil, merhametli ve hoşgörülü insanların bu özellikleriyle; toplumun gelişimine ve refahına katkı sağlayacağına inanır. Eğitim faaliyetlerini de bu ilke doğrultusunda uygular ve geliştirir.

Toplumsal Yardımlaşma

İslam, insanların birbirlerine yardım etmelerini, dayanışma içerisinde olmalarını ve birbirlerinin yükünü paylaşmalarını öğütler. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV) de bir hadisinde bunu güzel bir şekilde vurgulamıştır:

"Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar." (Buharî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66)

Vuslat da bu doğrultuda, dayanışma ve kardeşlik ruhu ile hareket eder. Sadece Müslümanlar değil, farklı din ve inançlardan insanlara da yardım eli uzatır. Bu sayede, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasına, yardımlaşma kültürünün korunmasına katkıda bulunur.