Gönüllü Olarak Ne Yapabilirim?

Bir insanın hangi alanda ve ne şekilde en üst düzeyde yararlı olabileceğini bilen öncelikle kendisidir. Bir yardım gönüllüsünün, sivil toplum örgütüne müracaat ederken, hangi konuda faydalı olabileceğini belirtmesi gerekir. Bir yardım gönüllüsü, toplumsal kamuoyu oluşturabilir. Yeni gönüllüler bularak, kalbi besleyen kan damarları gibi örgütün sürekliliğine katkıda bulunabilir. Yapılan yardım faaliyetinde aktif rol alarak, Allah rızası için yapılan bir faaliyette yorulmanın tarifi imkânsız, doyumsuz lezzetini tadarak, ahireti için köklü yatırımlar yapabilir. Gönüllü insanlar, bir sivil toplum kuruluşu içinde kendi parasal güçlerini kullanarak ya da kaynak temin ederek faaliyet gösterebilirler.

Yine fiziksel güçleriyle faydalı olan kişiler olduğu gibi, toplumsal statüleri, saygınlıklarını aktivitelerin gerçekleşmesinde kullanabilen gönüllüler de mevcuttur. Düşünce ve fikirleriyle topluma yön veren insanların, hem toplumu yönlendirmesi hem de yeni fikirlere öncülük etmesi sivil toplum örgütleri için elzemdir

Gönüllülerin çalışma alanları genellikle sivil toplum kuruluşlarıdır. Yaptıkları işler için hiçbir ücret ya da farklı bir kazanç talep etmeyen gönüllüler toplumsal içerikli projelerde, doğal afetlerde vb. durumlarda öne çıkmaktadırlar. Gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları etkileyebilecek, yönlendirebilecek bir role sahiptirler. Gönüllüler bir sivil toplum kuruluşuna düşünce ve emek gücü, parasal kaynak bulma, kamuoyu oluşturma, yeni üyeler kazandırma gibi faaliyetlerle katkıda bulunabilirler.

Gönüllü ve sivil toplum kuruluşu arasındaki ilişkiyi tesis ederken iki tarafın birbirini iyi tanıması, potansiyelin tesbit edilmesi ve o doğrultuda değerlendirilmesi gereklidir. Bunun sonucunda kuruluş, hedeflerine daha kolay ve çabuk ulaşırken, gönüllü ise kendini geliştirme imkânı bulacaktır. Bunlara dikkat edildiği takdirde karşılıklı tatmin ve memnuniyet sağlanır. Gönüllülerin varlığı, adil ve demokratik bir toplum altyapısını oluşturmak için gereklidir. Hem gönüllü, hem de sivil toplum kuruluşu fayda sağlar, toplumun güçlenmesine katkıda bulunur. Gönüllünün sağladığı en önemli hizmet, yaşadığı topluma ürettiği faydadır.

 • Çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerini Vuslat Derneği’ne bildirebilirsiniz…
 • Bölgenizde yardım kampanyası düzenleyebilirsiniz…
 • Vuslat Derneği tarafından bölgenizde tespit edilen ihtiyaç sahibine yardım ulaştırabilirsiniz…
 • Sosyal medyada Vuslat Derneği reklamı yapabilirsiniz…
 • Vuslat Derneği’nin (1500 kişiye aş dağıtımı) aşevi çalışmasına yardım edebilirsiniz…
 • Bulunduğunuz bölgede Vuslat Derneği sorumlusu olabilirsiniz…
 • Çevrenizdeki yardım etmek isteyen hayır sahibi gönüllüleri derneğimize bildirebilirsiniz…
 • Bölgenizde fırınları harekete geçirerek yoksulların ekmek ihtiyacını karşılayabilirsiniz…
 • Bölgenizde kermes gibi çalışmalarla derneğimize katkıda bulunabilirsiniz…
 • Vuslat Derneği kumbaralarını temin edebilir, hayır sahiplerine ulaştırabilirsiniz
 • İhtiyaç sahibi ailelerin sosyal incelemesini yapabilirsiniz.