Yetim | Vuslat Derneği

Yetim

Yetimler bu dünyada kimsesiz kalmış kullardır ve bizlere Allah’ın emanetleridirler. Koruyup, kollanmaları kötülüklerden sakınılmaları gerekir. Dünyamızda yetim yavruları tehdit eden birçok unsur bulunmaktadır. Açlık, yoksulluk ve sefaletin çaresizliği onları yanlış yollara yöneltmektedir. Organ ve fuhuş mafyaları, misyonerlik faaliyetleri sürdüren kuruluşlar, suç ve terör örgütleri en çok savunmasız kalan yetimleri hedef almaktadırlar.

Yetim

Dünyada UNICEF ve sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre günümüzde dünyada 140 milyonu aşkın çocuk yetim olarak hayatlarını sürdürmeye çalışmakta. Yetim sayısının korkutucu boyutlara ulaştığı bölgeler arasında Suriye, Afganistan ve Irak gibi savaş bölgeleri bulunmakta. Afrikanın yoksul kesimlerinde birçok çocuk yetim kaldıktan sonra kayıplara karışmakta. Bu kadar acı yaşanırken bizler elimiz kolumuz bağlı bir şekilde oturamaz, bunlara göz yumamazdık. Yurt içi ve yurt dışında yetim evlatlarımız için yetimhaneler kuracak onların barınma, yeme içme ve kıyafet gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacağız. Tehlikelerden korunmalarını sağlamak ve onlara bir gelecek hediye etmek hedefimiz.

Kendisi de yetim olan Allah Rasûlü (SAV) yetimler üzerine büyük bir şefkatle titrerdi. Zira Kur’ân-ı Kerîm’de yetimin muhâfazasına dâir pek çok âyet-i kerîme mevcuttur.

Yetim

“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır!” (Bakara Sûresi, 177. Ayet)

 “Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir.” (Bakara Sûresi, 215. Ayet)

“Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız.”Hadisin ravisi Malik İbni Enes, -Peygamber Aleyhisselam’ın yaptığı gibi- işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi.” (Müslim, Zühd 42.)

“O seni yetim bulup da barındırmadı mı?” (Duha Suresi 6.ayet)

Afrika Yetim

Dünya’da yaklaşık olarak 200 milyon yetim olduğu tahmin edilmektedir. Çoğunluğu sahra altı Afrika ve Güney Asya’da olan yetim kardeşlerimiz birçok sorunla baş etmeye çalışmaktadır. Misyonerlik faaliyetleri, insan kaçakçılığı gibi amaçlarla bu coğrafyaya yerleşen kimseler, yetimlerin ellerinden tutulmadığı durumlarda, sundukları imkanlarla amaçlarına ulaşmaktadırlar.

Vuslat Derneği mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yetim sponsorluğu projesini başlatmış ve bu kapsamda bağışçılarımızla yetim kardeşlerimiz arasında köprü vazifesi kurmayı başarmıştır. Pakistan’da başlatılan bu sponsorluk projesinin başka ülkelerde de uygulanması hedeflenmektedir.

Web Tasarım & Yazılım