Gıda Bankacılığı


Gıda bankacılığı kapsamında yapılan “Gıda, Giyim, Temizlik, Yakacak” maddeleri türünden bağışların tamamı vergiden KDV’den müstesna olmasının yanında bağışlanan tutarın tamamı, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi matrahının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınacaktır.

GIDA BANKACILIĞI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Gıda Bankacılığı

GIDA BANKACILIĞI SİSTEMİNDEN NASIL FAYDALANIRIM?

1.Örnek

Gıda bankacılığı kapsamına giren malzemelerin (gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi) ticareti ile uğraşan A, stoğunda bulunan pirinci bağışlamak istediğinde;
– Pirincin maliyet bedeli üzerinden satış faturası düzenler
– Faturaya “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibaresini yazarak KDV hesaplamadan faturayı vafık/derneğe düzenler.
– Söz konusu faturaya istinaden ilgili yardım kuruluşu bağışçı adına kendi bağış makbuzunu düzenler.

2.Örnek

Gıda bankacılığı kapsamına giren malzemelerin (gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi) ticareti ile uğraşmayan bağışçı bay B satın alacağı pirinci bağışlamak istediğinde;
– Pirinci satın aldığı firma faturayı bağışçı adına düzenler
– Bağışçı kendine/firmasına ait faturayı kullanarak bağış yapacağı vakıf/dernek adına pirinç faturası düzenler. Faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibaresi bulunmalıdır.
– Söz konusu bağışçı, faturasına istinaden dernek/vakıf bağışçı kişi/firma adına kendine ait bağış makbuzu düzenler.

Gıda Bankacılığı
Gıda Bankacılığı