Hakkımızda

Ne Yapar?

Vuslat Derneği, 2002 yılında ihtiyaç sahipleri ve ilim talebelerine hizmet verebilmek için kuruldu. Gösterilen teveccühle kısa sürede hızla büyüyen Vuslat, köprü olduğu her iyilikte daha geniş bir coğrafyaya yayıldı.

Günümüzde İstanbul merkezli olarak 81 il ve 30 ülkede hizmet veren Vuslat Derneği; İslamî değerlere dayalı, insani yardım çalışmaları yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumun her kesiminden insanın hayatlarını iyileştirmek amacıyla faaliyetler yürütür.

Neden Yapar?

Vuslat, daha adil ve yaşanılabilir bir dünya için sosyal dengenin sağlanması gerektiğine inanır. Bunun yolu da İslam’ı doğru anlayabilmek ve yaşayabilmekten geçmektedir. Zira İslam’ın önerdiği yardımlaşma kültürünü topluma yayabilmek, dünyadaki ekonomik eşitsizliğin ve bunun doğurduğu birçok kötülüğün önüne geçecektir.

Nasıl Yapar?

Daha adil bir dünya için; bir yandan dinini doğru öğrenen, doğru yaşayan ve yaşatan bir neslin yetişmesine çaba gösterirken bir yandan toplumda adaletin, eşitliğin ve insani yardımın yaygınlaşması için çaba sarf eder.

İslami değerlerin özünden hareketle insanların temel haklarına saygı gösterilmesini, sosyal adaleti ve eşitliği desteklemeyi, bunun yanı sıra, dünya genelinde yaşanan çeşitli insani krizlerin çözümü için etkin bir şekilde çalışmayı amaçlar.

Acil durumlarda (afet vb) insani yardımın her aşamasında topyekün bir seferberlik çalışması yaparken olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin barınma, gıda, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılar.

Bununla birlikte İslami değerlere uygun olarak, insanlara yardım etmek, zekat, sadaka ve hayırseverlik gibi önemli kavramların hayata geçirilmesine yardımcı olur. Kısaca alan el ile veren el arasında köprü olmayı vazife edinirken toplumda bu bilinci yaymayı da hedefler.

Bu doğrultuda şu çalışmaları hayata geçirir:

 • Ramazan ve Kurban Aylarına Özel Çalışmalar
 • Ümmet Sofraları
 • Yetim Çalışmaları
 • Hafızlık ve İslami İlimler Eğitimi
 • İslami İlimler Akademisi Dev Külliye Projesi
 • Cami ve Vuslathane Projeleri
 • Ekmek Yardımları
 • Adak, Akika, Şifa, Sadaka ve Şükür Kurbanları
 • Su Kuyuları
 • Mültecilere Yönelik Yurt İçi ve Yurt Dışı Çalışmaları
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Acil Yardım Çalışmaları
 • Afet ve Olağanüstü Durumlarda Koordinasyona Destek

Misyonumuz

İslami değerleri temel alarak toplumda adaleti, eşitliği ve insani yardımı desteklemek için çalışmalar yürütür. Amacı, acil durumlarda insanlara yardımda bulunmak, yoksullukla mücadele etmek ve insanların refahını artırmak için çaba sarf etmektir. İslami, insani yardımın ruhuna uygun olarak, toplumun en savunmasız kesimlerine yardım etmek, onların yaşamlarını iyileştirmek ve insanlar arasında birlik sağlamak için çalışır.

Vizyonumuz

İslami değerleri insanlar arasında yaygınlaştırmayı hedefleyen, dünya genelinde tanınan bir insani yardım kuruluşu olmak. Daha adil, daha eşit ve daha sürdürülebilir bir dünya için mücadele etmek. Toplumda adaletin, eşitliğin ve insani yardımın yaygınlaşması için çaba sarf edip İslami değerlerin toplumumuzun tüm kesimlerinde benimsenmesini sağlamaya çalışmak.