Hakkımızda | Vuslat Derneği

Hakkımızda

Vuslat Derneği: Ulusal ve Uluslararası; Eğitim, Kalkınma ve İnsani Yardım Kuruluşu

Vuslat Derneği Türkiye’de ve tüm dünyada eğitim, kalkınma ve kalkındırma hedefli insani yardım çalışmaları gerçekleştiren, merkezine insanı alan, her türlü ifsad ve yıkıma karşı iyiliğin savunucusu olmayı amaçlamış vâkıf kültürüne haiz bir sosyal kuruluştur.

Vuslat Derneği 2005 yılında Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği olarak Erzurum’da kuruldu. Kurulduğu günden beri halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla durmadan büyüyen ve genişleyen faaliyet alanlarıyla, hizmetlerine bıkmadan, usanmadan devam etmektedir. Derneğimiz, 2012 yılında İstanbul’da faaliyetlerine başladı. Bununla birlikte derneğimiz her geçen gün artan gönüllü ve bağışçıların destekleri ile takdire şayan çalışmalara imza attı ve atmaya da devam etmektedir.

Derneğimizin aktif projeleri; Hafızlık ve İslami İlimler Eğitimi, İslami İlimler Akademisi Dev Külliye Projesi, Aşevleri, Umut Gıda Marketleri, Umut Giyim Mağazaları, Ekmek Yardımları, Yetim Çalışmaları, Adak-Akika ve Kurban, Su Kuyuları, Afrika Yardımları, Mültecilere Yönelik yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları… Derneğimiz, insanlığa yararlı olabilecek tüm alanlarda çalışmayı kendine şiar edinmiştir.

Misyonumuz

Yaşadığımız dünyada gücümüz nispetinde elimizle, malımızla, dilimizle ve dualarımızla mazlumdan ve muhtaçtan yana olup, tüm insanlığın evrensel insani ve İslami değerlere sahip bir hayata kavuşmasında etkin rol almak.

Vizyonumuz

Çağımızın en büyük sorunu; kaliteli ve sorumluluk bilincine sahip insan sorunudur. Bu sorun gün geçtikçe kendini daha fazla hissettirmektedir. Bu sebeple gayemiz; bu sorunu ana gündemine alan ve yük değil, yük alan; sorun değil, çözümün parçası olan erdemli insanlarla beraber yine erdemli bir topluma giden yolda sorumluluk bilinciyle çalışmak ve bunun gerekleri için samimi çaba harcamaktır. Bizler kendimizi; “emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” ilahi emrinin muhatabı olarak görüyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz.

Derneğimizin faaliyetleri ve mali hareketleri, İçişleri Bakanlığı ve İlgili Dernekler Müdürlüğünce ayrıca bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Web Tasarım & Yazılım