Hafız Yetiştiriyorum

Hafız; koruyan, muhâfaza edendir fakat İslam dini özelinde Kur’ân-ı Kerîm’i bütünüyle ezberleyip okuyabilen kişilere denir.

Hafızlık, Kur’ân-ı Kerîm’in korunması ve öğrenilmesi bakımından İslam toplumunun temel değerlerinden biridir. Bu yüzden hafızlık eğitimini desteklemek, İslam toplum ve kültürünün korunup geliştirilmesi için önemlidir.

Hafız; ailenin şefaatçisi, cennetin beklediğidir.

Hafız Yetiştiriyorum

Hz. Peygamber de (SAV) Kuran-ı Kerim’i ezberleyip muhafaza edenleri müjdeleyerek hafızlığa teşvik etmiştir:

“Kim Kur’ân’ı okur, onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi cehennemi hak etmiş on kişiye şefaat etme hakkı verir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13/2905; Ahmed, I, 148)

Ayrıca bilimsel araştırmalar, aynı zekâ düzeyine sahip öğrencilerden hafızlık yapanların daha yüksek akademik başarı gösterdiğini kanıtlamıştır. Çocukluk döneminde verilen hafızlık eğitimi, bilişsel ve duyuşsal potansiyeli erken yaşlarda geliştirmeye yardımcı olur.

Nasıl Bir Hafızlık Eğitimi?

Vuslat Derneği, hafızlık eğitimi için yüzlerce yıllık geleneği, günümüz imkânlarıyla buluşturur. Geniş ve derin eğitim sistemini bir cümleyle özetlemek mümkün: Bir ilim yuvasının disiplini ve bir ailenin sıcaklığı.

Vuslat Derneği, bağışçılarının desteğiyle hafızlık eğitimi almak isteyen talebeleri önce hazırlık sürecine alır. Hazırlık aşamasından sonra uzman hocalar eşliğinde her talebenin kendi bilgi ve becerileri doğrultusunda yol çizmesine yardımcı olur.

Hafızlık icazetini alıncaya kadar desteklenen talebeler bu süreç sonunda, bir üst seviyeye geçerek İslami ilim ve değerler konusunda da bilgi sahibi olurlar. Bununla birlikte barış, kardeşlik ve ideal birliğimizin tezahürü, ümmet olma şuurunu kazanırlar.

Hafızlık Eğitimi

Medreselerimizde Hafızlık çalışmaları üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

İbtida (Hazırlık)

Kur’an-ı Kerim; Yüzüne okuma becerilerinin arttırılması
Talim; Kur’an-ı Kerim’in tecvide uygun olarak okunması, ses bilgisi
Tecvid; Her harfin hakkını vererek ağızdan doğru bir şekilde çıkarılması
Meharic-i Huruf; Harflerin ağızdan çıkış yerlerinin öğretilmesi
Tashih-i Huruf; Harflerin doğru bir şekilde okunması

Yukarıdaki bu eğitimleri alan hafız adaylarımız hocaları tarafından Yasin-i Şerif, Tebareke, Amme Cüzü ile 10 Aşr-ı Şerif ezberlemek sureti ile sınava tabi tutulur. Sınav neticesinde hafızlık yapmaya elverişli olan öğrencilerimiz medreselerimizin hafızlık bölümüne alınır.

Hafızlık Eğitimi

Ezber; Kur’an-ı Kerim’i belirli bir metodla ezberlemek
Kıraat; Kur’an-ı Kerim’in farklı okunma çeşitlerinin eğitimi (ses eğitimi)
Pratik Arapça; Öğrencilerin Fasih Arapça ile konuşma becerilerinin arttırılması
Hüsn-ü Hat; Öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi yeteneklerinin arttırılması

Yukarıdaki bu eğitimleri başarı ile tamamlayan talebelerimiz, hafızlık icazetlerini alarak medreselerimizdeki bir üst seviye olan ve İslami İlimler alanındaki eğitimleri için Arapça Medreselerimize alınırlar.

Arapça Medresesi

Hafızlık icazetini alan talebelerimizin Arapça Medreselerindeki eğitimleri iki ana başlık altında verilmektedir.

İslami İlimler; Tefsir, Kelam, Belağat, Fıkıh, Siyer, Akaid, Hadis, Usul-ü Hadis, Usul-ü Fıkıh, Münazara, Mantık Osmanlıca
Arapça Dil Bilgisi; Sarf (Emsile, Bina, Maksud, İzci, Sadeni,) Nahiv (Avamil, Ecrümiye, Tuhfetül Avamil, İzhar, Suyuti, Halmakıd, Suzuruz Zeheb, Netayiç, Molla Cami
İbtida Eğitimi, Hafızlık ve son olarak Arapça Medresesi’nde eğitimlerini tamamlayan talebelerimiz, hocalarımız tarafından uygulanan sınavlar sonucunda icazetlerini alarak talebeliği bitirip, hoca olmaktadırlar.

Hafızlar

Vuslat Derneği, hafızlık projesiyle; İslam’ın özünü anlayan, yaşadığı çağın sorunlarına Müslümanca bakan, davranışlarıyla diğer insanlara örneklik teşkil eden bir nesil yetiştirmeyi amaçlar.

İslami ilim ve değerler eğitiminin yanı sıra dil bilgisi becerilerinin de gelişmesi için çalışmalar yapar. Bunun temel amacı; Kur’ân’ın hükümlerini, helâl ve haramını bilen ve içindekilerle amel eden bir gençliğin yetişmesi için gereken altyapıyı oluşturmaktır.

Hafızlık ve İslami ilim tahsil eden bir öğrencinin burs bedeli aylık 500 TL’dir. Öğrencinin tahsil süresi ortalama 18 ay olup toplam sponsorluk burs bedeli 9.000 TL’ye takabül etmektedir. Hafizelik süresi ise ortalama 24 ay olduğu için sponsorluk burs bedeli 12.000 TL'dir.

  • Derneğimizi ziyaret edebilirsiniz.
  • Derneğimizin web sitesi üzerinden bağış yapabilirsiniz.
  • 0212 659 28 80 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.

Dilediğiniz sayıda talebe için burs başvurusunda bulunabilirsiniz.

Hafız sponsorluk burs ödemelerini 18 ay, hafize sponsorluk burs ödemelerini ise 24 ay olacak şekilde:
online bağış panelimizden kredi kartı ile, hesap numaralarımıza Havale ve EFT yoluyla veya makbuz karşılığı elden ödeyebilirsiniz.

Derneğimizin faaliyetleri ve mali hareketleri, İçişleri Bakanlığı ve İlgili Dernekler Müdürlüğünce ayrıca bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.