Hafızlık Eğitimi Nasıl Olur? | Vuslat Derneği

Hafızlık Eğitimi Nasıl Olur?

Hafızlar, müminlerin yol göstericisi Kuran-ı Kerim’in muhafızlarıdır. Arapça dilindeki ‘hıfz’ kelimesinden türetilen hafız sıfatı ‘koruyucu, muhafaza eden’ anlamlarına gelmektedir. İslam dininin ve bilhassa Kuran-ı Kerim’in çok sık saldırılara uğramaya ve özellikle internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yanlış şekilde tefsirlerinin yayınlanmaya başlamasından dolayı hafız yetiştirmek çok daha büyük önem taşımaya başladı.

Hafızlık

Hafızlar Allah yolunda ilim gören ve İslam dininin kitabı Kuran-ı Kerim’i koruyan muhafızlardır. Dinimizin, değerlerimizin ve kültürümüzün toplumumuza daha iyi yansıtılabilmesi, güzel ahlaklı gençlerin yetiştirilebilmesi için hafız yetiştirmek çok büyük önem arz etmektedir. Peki, hafızlık eğitimi nasıl olur? Hafız olmak isteyen genç dimağlar nasıl bir eğitim sürecine girerler? Hafızlık için başvuran gençlere nasıl eğitim verilir?

İlim yolundaki hafızlık talebelerine eğitim iki aşamada verilir. Bu aşamalar hıfz öncesi ve hıfz zamanıdır. Hafız adayları ilim öğrenmeye başladıkları medreselerde öncelikli olarak hafız olmaya hazır hale getirilirler. Bu aşamada hafız adaylarına haram konuşmaktan, haram bakmaktan ve haram yemekten kaçınmaları ve kendilerini tamamen Allah için hafızlığa adamaları öğütlenir. Hıfz öncesinde hafızlığa hazırlanan adaylar, önce Elif Ba öğrenir. Usulüne uygun olarak cüzü tamamlayan adaylara daha sonra normal olarak Fatiha suresi okutulur. Bu aşamada adaylara Kuran-ı Kerim’i doğru okumak için gerekli kurallar öğretilir.

Hafızlık Eğitimi

Ardından hafızlar belirli periyotlarla Kuran-ı Kerim’i yüzünden okuyarak ezberlemeye başlarlar. Bu aşamaya da hıfz zamanı denir. Bu aşamada adaylar hafız olmak için önemli bir adım atmış olurlar. Medrese hocaları gerektiği yerde öğrencinin zayıf bulursa tekrar yaptırır. Kuran-ı Kerim’in tamamının ezberlenmesi ve hafız unvanının alınması ortalama 2 ile 2, buçuk yıl arasıdır. Bazı ilim talebeleri daha kısa sürede hafız olur bazıları da biraz daha uzun sürede hafız olmanın faziletine nail olabilirler.

İslam dinine uygun, ehl-i sünnet bilincine hakim, güzel ahlaklı ve Kuran-ı Kerim’i doğru anlayıp aktarabilen nesiller için hafızlık eğitiminin büyük önem taşıdığının farkında olan Vuslat Derneği de hafız ve hafize yetiştiriyor, bu alanda eğitim gören ilim talebelerine ve ailelerine yardım elini uzatıyor. Bu yolda sizler de çorbada bir tuzum olsun diyorsanız bize ulaşabilir ve ilim talebeler için bağışta bulunabilirsiniz.

Nasıl Hafız Olunur?


WhatsApp chat
Web Tasarım & Yazılım