Yetim Hafızlık Projesi

Asya ve Afrika bölgesinde hafızlık eğitimi alan yetim talebelerimizin eğitim masraflarını sizlerin destekleriyle gideriyoruz. Bir talebenin hafızlık süresi boyunca ihtiyaç duyduğu eksiklikleri aylık 500 TL burs karşılığında 24 ay üstlenebilir, bir yetimin hafız olmasına vesile olabilirsiniz.

Yetim Hafızlık Projesi

Yetimler, Allah’ın (c.c) bizlere emaneti, hafızlar ise kelamların en güzeli olan Allah (c.c) kelamı Kur’an-ı Kerim ’in muhafızlarıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Veda Hutbesi’nde bizlere emanet olarak bıraktığı Kur’an-ı Kerim’i, emanetlerimiz olan yetim kardeşlerimizin ezberlemesine vesile olmak ne güzel!

Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde, hafız ve yetimler üzerinde hassasiyetle durulmuş, onlara destek olunması yönünde tavsiyelerde bulunulmuştur. Nitekim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyurmuştur: “Müslümanlar arasında kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse, affedilmeyecek bir günah işlememişse, Allah (cc) onu mutlaka cennete koyar.” (Tirmizî, Birr, 14)

Kur’an-ı Kerim’de ise yetimlerin durumlarını düzeltmek, onlara yardımcı ve hami olmanın önemi şöyle ifade edilmiştir: “… Yetimlere nasıl davranacağınız hakkında sana sorarlar. De ki: “Onların durumlarını düzeltmek onları iyi yetiştirmek en hayırlı olandır ve onların hayatlarını paylaşırsanız unutmayın ki, onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozgunculuk yapanları da düzeltmeye çalışanları da en iyi bilir.” (Bakara, 220)

Bir yetime hami olmanın ecri, hadiste buyrulduğu üzere “mutlaka cennet” iken, hafızlık eğitimi sırasında bir yetime hami olmanın ecri ise elbette Allah katında oldukça değerlidir. Yetimler gibi hafızların da dinimizdeki yeri çok önemlidir. Nitekim hafızlar, “Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz.” (Hicr, 9) ayetini hayatına tatbik etmiş, ömrünü Kur’an-ı Kerim’in korunmasına vakfetmiş kişilerdir. Bir Hadis-i Şerif’te de “Aşırı gitmeyen ve ahkâmıyla amel etmekten geri durmayan Kur’an hafızına saygı göstermek, Allah’a duyulan saygı ve tazimden ileri gelir” buyrulmuştur. (Buhârî, el-Edebü’l-Müfred)

Yetim Hafızlık Projesi

Sizlerin destekleriyle…

Dinimiz İslam’ın yetimlere ve hafızlara verdiği ehemmiyeti dikkate alarak, mazlum coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz yetim çalışmalarımıza bir yenisini ekledik. Yetimlerimizin gıda, giyim ve barınma eksikliklerini giderdiğimiz gibi bu projemizle de zor şartlar altında hafız olmak için eğitim gören yetimlerimize sizlerin destekleriyle eğitim desteği sağlamayı hedefliyoruz.

Asya ve Afrika bölgesinde tüm zorluklara rağmen Allah kelamını hıfz etmeyi kendilerine görev bilmiş yetim kardeşlerimizin eğitim süresince ihtiyaç duyacakları eksiklikleri sizlerin destekleriyle gideriyoruz. Yapacağınız 24 aylık bağış ile yetim kardeşlerimizin hem ihtiyaçlarını gidermelerine hem de hafız olmalarına vesile olabilirsiniz.

Yetim Hafızlık Projesi