Kur’an-ı Kerim Kampanyası

İlim talebelerimiz için Kur’ân-ı Kerim bağışında bulunup, onların okuduğu her bir harften sevap kazanabilirsiniz.

İlim yolunda olmanın fazîletini Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle beyân etmiştir: “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır.”

Kuranı Kerim Kampanyası

İmâm-ı Ğazâlî hazretleri ilmin hâmili olan kimseleri mücahidlere benzetmiş ve bu durumu şöyle açıklamıştır:

“İlim taşıyanlar, aynen İslâm devletinin hudutlarını bekleyen askerlere benzerler. Tıpkı Allah yolunda savaşan ve nöbet tutan gaziler gibidirler. Bu gazilerin bir kısmı muharebe meydanlarında harp eder, bir kısmı ise harp edenlere yardımcı olur. Bir kısmı muhariplere su taşır, bir diğer kısmı ise ordunun ağırlığını; yani hayvanlarını ve yiyeceklerini bekler. Bunların hiçbiri i‘lâ-yi kelimetullâhtan ayrılmadıkça, cihâd sevabından mahrum olmazlar.”

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri bir mektubunda talebelere yardım etmenin önemi hakkında şu hususları beyan etmiştir:

“İlim talebelerine ve tasavvuf ehline sarf ve harcamak üzere, bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. Mektubunuzda ilim talebelerini tasavvuf ehlinin üzerine takdim etmeniz çok güzel oldu. Değer bakımından gerçekten böyledir. Zahir, bâtının unvanı olduğuna hükmedilir. Bâtında da bu cemaatin (yani ilim talebelerinin tasavvuf ehlinin üzerine) takdim edilmesini ümit ederiz. (Ne güzel buyurmuşlar) “Ve her kabın içinde bulunan şey dışarıya sızar.“

İlim talebelerini tasavvuf ehlinin üzerine takdim etmek şeriatın ilerlemesine sebep olur. Çünkü ilim talebeleri, nebevî şeriatın yükünü taşıyanlar ve bekçileridir. Muhammed Mustafa (Aleyhisselâm)ın dîni, onlarla kaimdir. Din, ilim talebeleriyle ayakta durmaktadır.

İlme gönül vermiş yürekler yetiştirmek İslam’ın geleceği için son derece önemlidir. İlme açılan yolda talebelerin yanındaki pusula ise göğüslerindeki iman ile birlikte Kur’ân-ı Kerim’dir. Onların kutlu yollarını aydınlatan ışıkta pay sahibi olmak için sizler de bir talebeye Kur’ân-ı Kerim hediye edebilirsiniz.

Kuranı Kerim
Kuranı Kerim Dağıtımı
Kuranı Kerim Dağıtımı
Kuranı Kerim Dağıtımı

Kur’an-ı Kerim hediye etmek, Allah kelamının insanlar tarafından okunmasını sağlamak anlamına geldiği için sevaptır.

Asya ve Afrika’ya bir adet Kur’an-ı Kerim bağış bedeli 100 TL’dir.