Sık Sorulan Sorular (SSS) | Vuslat Derneği

Vuslat Derneği Hakkında Sık Sorulan Sorular (SSS)

Vuslat Derneği 2005 yılında Erzurum’da Muhammed Şevket Gökşan Hocaefendi öncülüğünde gönüllü faaliyetleri ile kuruldu, 2012 yılında kurumsallaştı ve İstanbul’da genel merkezi bina edilerek çalışmalar ve projeler hızlandırıldı.

Vuslat Derneği öncelikle eğitim ve insani yardım çalışmaları başta olmak üzere; bölge, inanç, dil, ve ırk ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç veya açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve iyiliğin, güzelliğin, adil ve faydalı olanın yaşanması ve yaşatılması gayretiyle Allah Rızasına matufen çalışan ve bu ilkeleri amaç edinen bilinçli nesilleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Derneğimizin herhangi bir ideolojik hareket veya siyasi parti ile bağı bulunmamaktadır. Vuslat Derneği İslam’ın vakıf müessesi özelliklerini taşımaktadır ve Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş olan bir kurumdur. Kuruluşumuzun amacı; eğitim ve insani yardım çalışmaları ile tüm insanlığa fayda sağlayacak işler yapmaktır. Toplumun tüm kesimlerinden kişiler Vuslat Derneği’nin gönüllüsü ve bağışçıları arasında yer almaktadır.

Vuslat Derneği bugüne kadar ihtilaf veya şüphe doğuracak hiçbir proje ve faaliyetin içerisinde yer almamış, tüm bağışçıları ve gönüllülerinin duyduğu güvenle kısa sürede ülkemizin öncü kuruluşları arasında yer almayı başarmıştır. Ayrıca derneğimiz faaliyetleri ve mali hareketleri İçişleri Bakanlığı ve İlgili Dernekler Müdürlüğünce, ayrıca bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir.

Vuslat Derneği bağışçıları ve gönüllülerinin desteğiyle çalışmalarını yürütmektedir. Finansal harici bir kaynağı yoktur.

Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş’tir. Biyografisini okumak için tıklayınız.

Adı Soyadı
Görevi
Muhsin Keleş
Başkan
Selçuk Taştan
Başkan Yardımcısı
Mahmut Polat
Genel Sekreter
Alaattin İmaret Asil Üye
Furkan Kurtulan
Asil Üye
İsa Sarı Asil Üye
Kerem Özbek Asil Üye

Vuslat Derneği Genel Merkezi: İstoç Ticaret Merkezi 1. Yol Sokak (2416 Sokak) Aktem Plaza No:4/3 (PTT Yanı) Bağcılar/İSTANBUL (0212) 659 28 80

Vuslat Derneği Erzurum Temsilciliği: Muratpaşa Mahallesi Çırçır 1. Köşk Sokak No:64 Yakutiye/ERZURUM (0442) 238 00 39

Derneğimiz Erzurum’da Muhammed Şevket GÖKŞAN Hocamız öncülüğünde kurulmuş olup, herhangi bir ideolojik hareket veya siyasi parti ile bağı bulunmamaktadır. Vuslat Derneği İslam’ın vakıf müessesi özelliklerini taşımaktadır ve Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş olan bir kurumdur.

Vuslat Derneği resmî yetkili kurumlar tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Ayrıca tüm faaliyet raporlarımız, özellikle yardım program ve projelerimizle ilgili dokümanlarımız gerekli görülen her durumda incelenebilir. Bağışçılarımız dilerlerse yurt içinde veya yurt dışında yapmış olduğumuz faaliyetleri yerinde gözlemleyebilir. Ancak denetleme yapmak isteyen özel kişi ve kurumların masrafları vakfımızca karşılanmaz. Özel kişiler kendi masraflarını karşılayarak bütün çalışmalarımızın denetimlerinde bulunabilirler.

Türkiye tarihi, değerleri ve coğrafi gereklilikleri sebebiyle tüm zamanlarda insanlık adına umut olan ülkedir. Asya’da, Afrika’da, Körfez ve Balkan ülkelerinde ecdadımızın izleri, tarihimizin bize yüklediği anlam ve emanetleri vardır. Bu sebeple hiçbir ayrım gözetmeden insana değer veren ve merkeze alan anlayışla Vuslat Derneği mazluma el uzatmak, kimsesize, afetzedeye, savaş mağdurlarına sahip çıkmak vazifesini kendine borç bilmiştir.

Yurt dışında gerçekleştirilen projelerin bazıları bizzat Vuslat Derneği görevlileri tarafından takip edilmekte bazıları ise bölgede bulunan, bölgeyi iyi tanıyan partner kurumlarla iş birliği içinde yürütülmektedir. Partner kurumlar ve Vuslat Derneği görevlileri, buralarda gerçekleştirilen projelerle ilgili raporlar hazırlayarak yapılan çalışmaları daima denetlemektedir.

Çalışmalarımızın birçoğu yurt içinde yapılmaktadır.

Vuslat Derneği yardım çalışmalarında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamaktadır. En önemli önceliğimiz insandır. Ancak bugün planlı ve bilinçli olarak savaş ve işgal ile karşı karşıya bırakılan topluluklara bakıldığında bu bölgelerin yoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgeler olduğu görülebilir. Çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir. Örneğin kıtlık nedeniyle Afrika’ya yardım götürüldüğünde Müslümanların yanı sıra diğer din ve inanışlara mensup olanlara da yardım edilmektedir. Aynı şekilde Asya ve Afrika’da açtığımız binlerce su kuyusu Müslümanların yanı sıra diğer inançlara sahip insanlara da hizmet vermiştir.

Çağrı Merkezi numaramız 0212 659 28 80 ‘dir. Ayrıca aşağıda belirttiğimiz derneğimize ait kurumsal cep numaralarımız çağrı merkezimize aittir.

0552 751 20 10
0552 751 20 11
0552 751 20 12
0552 751 20 13
0552 751 20 14
0552 751 20 15
0552 751 20 16
0552 751 20 17
0552 751 20 18
0552 751 20 19
0552 751 20 20
0552 751 20 21
0552 751 20 22
0501 530 10 11
0501 530 10 12
0501 530 10 13
0501 530 10 14
0501 530 10 15
0501 530 10 16
0501 530 10 17
0501 530 10 18
0501 530 10 19
0501 530 10 20
0501 530 10 21

WhatsApp chat
Web Tasarım & Yazılım