Yüzlerde Neşe Gönüllerde İlim

İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için, sözlerin en güzelini kalplerinde taşıyan bir nesli inşa etmek için, erdemin, iyiliğin ve ahlakın hüküm sürdüğü bir coğrafya için, hem öğrenen hem öğreten olabilecek bir gençlik için gayret sarf ediyoruz. Erzurum Dev Külliyemizde her yıl yüzlerce hafız yetiştiriyor, ilim dünyasının geleceğine yeni alimler kazandırıyoruz.

Hafız Yetiştiriyorum

Hafızlar bizim hazinemizdir. Peygamberin (sav) mirasına sahip çıkan koca yürekli gözbebeklerimizdir. Kardeşliğin, neşe ve tebessümün timsali olan hafızlarımız, ilmin hikmetine Dev Külliyemizde varıyor.

“İlme Kavuşmak Ne Güzel” diyerek çıktıkları bu ilim yolculuğunda hafızlarımızın her daim yanındayız. “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” buyuruyor Efendimiz (sav). (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15) Onlar bizim baş tacımız, en hayırlımız.

İlim, tüm kapıları açan anahtar misalidir. Hafızlarımız ise ilim kapılarında nöbetleşen muhafızlardır bizim için. Her hafız bir alimdir ilim dünyasının geleceğine. Her hafız bir umuttur.

Niçin hafız yetiştiriyoruz?

Çocuklarımızın eğitim seviyesinin yükseltilmesi, faziletli ve erdemli bir toplumun oluşturulması, dini ihtiyaçlarının giderilmesi, nitelikli ve bilgili bir neslin yetiştirilmesi ve kimliğimizin muhafazası için insanları hafızlık kurumuna teşvik eden ilmi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tüm insanlığın evrensel insani ve İslami değerlere sahip bir hayata kavuşmasında etkin rol olmak için vuslata vasıl olmak niyetiyle hafızlık ve medrese çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hem hafız hem mühendis, hem hafız hem doktor, hem hafız hem öğretmen olmak hayaliyle yetiştirdiğimiz çocuklarımız Kur’an’ın ışığında, temel İslami ve beşeri ilimleri alarak çağın tüm meşru imkanlarından istifade ediyor ve öncü nesil olma yolunda kendilerini geliştiriyorlar.

Nasıl hafız yetiştirebiliriz?

Hafızlık ve İslami ilimleri okuyan öğrencilerimizin aylık eğitim masraflarını üstlenmek, bir talebeyi ilme kavuşturmak isteyenlere bu hayırlı işte bir imkan sunmak gayretindeyiz.

Bir talebenin bursunu üstlenmek isteyen hayırseverlerimiz, dernek merkezimize bizzat gelerek, www.vuslat.org.tr internet sitelerimizden veya 0212 659 28 80 telefon numaramız ile hafız okutmak istediklerini bildirebilirler. İlk hafızlık ödemesi akabinde hangi öğrenciye burs verdiklerine dair “Öğrenci Belgesi” hayırsevere tarafımızca ulaştırılmaktadır.

Hafız Yetiştiriyorum projesi kapsamında hafızlara destek olan bağışçılarımıza, desteklediği hafızın fotoğrafının ve bir takım bilgilerinin üzerinde bulunduğu bir plaket hazırlayıp hediye edilmektedir. Devam eden süreçte ise hafızın eğitim süreçleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeler bağışçılara yapılmaktadır.

Hafız bursunu üstlenmek isteyen bağışçılarımız, internet sitemiz üzerinden kredi kartı ile online bağış, anlaşmalı bankalar üzerinden Havale ve EFT ya da PTT ile makbuz karşılığı elden bağışlarını gerçekleştirebilirler.

Hafız yetiştirme bedeli ne kadar?

Hafızlık ve İslami ilim tahsil eden bir öğrencinin burs bedeli aylık 250 TL’dir. Öğrencinin tahsil süresi ortalama 18 ay olup toplam burs bedeli 4.500 TL’dir.

Gelin; bu ilim bahçesine hep birlikte destek olalım. Kardeşliğimizi diri tutalım. Gönülleri ilimle, dünyayı iyilikle kuşatalım.

Zekatımla hafız okutabilir miyim?

Zekat dinimizce zenginlik ölçüsü kabul edilen nisap miktarı kadar mala (80.18 gr) sahip olan kişinin malından Allah rızası için yoksul ve ihtiyaç sahiplerine vermesi anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 60. ayetinde yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Zekâtlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan görevlilere, kalbleri İslâm’a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).”

Ayette belirtilen “Allah yolunda” yani “Fi Sebilillah” tefsir alimleri tarafından, “Allah yolunda cihad, hac, ilim taleb etmek ve Allah’ın emrettiği her türlü hayır, hidayet yolu, Allah’a yaklaştırıcı her şey ve taat (salih amel) şeklinde açıklanmıştır. Bu bağlamda ilim ile meşgul olan kişilere de zekat düştüğü alimlerimiz tarafından belirtilmektedir.
Zekatlarınızla siz de bir hafıza destek olabilir ve kıyamete kadar sürecek bu hayra ortak olabilirsiniz.