Kardeş Medrese

Vuslat Derneği olarak ülkemizde ve yurtdışında eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ancak eğitimli ve bilinçli toplumlar sömürgeyle, fikri tahakkümlerle, yoksullukla mücadele edebilir. Hem fenni hem de İslami ilimlerin öğretildiği medreseler; Allah Rasulü’nün Darul Erkam modelinden beri sadece ilmin değil aynı zamanda fikir, düşünce, üretim, bilim ve irfanın merkezi olmuşlardır.

Kardeş Medrese

“Allah Teâlâ’nın mescitlerini ancak Allah Teâlâ’ya ve ahiret gününe imân eden ve namaz kılan ve zekâtı veren ve Cenâb-ı Hak’tan başkasından korkmayan kimse imar eder.” Tevbe Suresi 18

Ülkemizde başta Erzurum’daki Dev Külliyemizde olmak üzere 100’e yakın medresemizde bağışçılarımızın desteğiyle sürdürdüğümüz eğitim faaliyetlerine yurt dışından “Kardeş Medrese” çalışmasıyla uluslararası bir boyut kazandırıyoruz. Birbirleriyle iletişim halinde; ehli sünnet çizgisinde eğitim müfredatlarıyla ve süreç içerisinde planlanan talebe değişim programlarıyla özlem duyulan global islami eğitim hamlesine katkı sunmayı planlıyoruz.

Bangladeş’te 70 talebenin eğitim göreceği, 350 m² kullanım alanına sahip, 3 eğiticinin görev yapacağı medresemizin inşaatına başlıyoruz.

Sizler de 1 m² bedeli 1000₺ olarak belirlenen ve toplam maliyeti 500.000₺ olan medresemize katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi Türkiye’den Bangladeş’teki müslüman kardeşlerimize uzanan ilim köprüsüne hep birlikte destek olma zamanı!

Kardeş Medrese Projesi
Kardeş Medrese Projesi