Bangladeş Su Sorunu | Vuslat Derneği

Bangladeş Su Sorunu

Bangladeş, Dünya Bankası 2018 yılı verilerine göre 161 milyon 400 bin nüfusa sahiptir. Güney Asya’nın en büyük ve en kalabalık ülkelerinden bir tanesi olan Bangladeş’te en büyük sorunların başında su sorunu gelir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminlerine göre Bangladeş halkının yüzde 97’sinin suya erişimi olmasına karşın sadece yüzde 40‘ı güvenli ve temiz suya ulaşabilmektedir. Ülkedeki mevcut suyun yüzde 80‘inden fazlası da tarım faaliyetleri için kullanılmaktadır.

Bangladeş

Temiz içme ve kullanım suyuna sahip olmayan mazlumlar çeşitli bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmekte ve ilaç içmek için bir bardak temiz su bile bulamamaktadır.

Bangladeş’in nüfusu her geçen gün artmaktadır. Bu durumun en temel sebeplerinden bir tanesi de civar ülkelerde meydana gelen iç savaş ve siyasi kargaşalardan dolayı çok fazla göç almasıdır. Artan mülteci nüfuslarla birlikte Bangladeş su sorunu her geçen gün daha da büyük bir sorun haline gelmektedir.

Nüfusunun yüzde 89‘unun Müslüman olduğu bilinen Bangladeş’te mülteci olarak yaşayanlar da genellikle baskı ve iç savaş ortamından kaçarak ülkeye sığınan Arakanlı Müslüman kardeşlerimizdir.

Doğan ani ihtiyaçlardan dolayı derme çatma hazırlanan sığınma alanlarında yaşam savaşı veren Arakanlı Müslüman mülteci kardeşlerimizin de en büyük sorunlarından bir tanesi temiz içme ve kullanım suyuna ulaşımdır. Mülteci kamplarında zor şartlarda yaşayan Müslümanlar su ihtiyacını derinliği ve temizliği yetersiz olan ilkel yöntemlerle açılmış su kuyularından karşılamaya çalışmaktadır.

Temiz içme suyundan mahrum kalanların en büyük çoğunluğunu da çocuklar oluşturmaktadır. Bangladeş su sorunu deyince de akla ilk gelen mağdurlar ne yazık ki günahsız çocuklardır.  Bu sebeple enfeksiyonlara bağlı hastalıklar ve küçük yaşta ölümler de çok sık gerçekleşmektedir.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından ve çeşitli ülkelerden sağlanan destekle tedavi altına alınan çocuklar temiz içme suyundan mahrum oldukları için aynı zamanda iyileşme de kaydedememektedir.

Bangladeş

Tüm canlıların yaşam kaynağı sudur. Su olmadan hiçbir canlının varlığını sürdürmesi beklenemez. Bu nedenle Bangladeş’te yaşayan Müslüman kardeşlerimiz ve mülteci kardeşlerimiz de temiz suya ulaşamadıkları için insanlığa yakışmayan durumlarda yaşam mücadelesi vermektedir.

Küçük çocuklar hijyenik olmayan ortamlarda büyümekte ve çeşitli hastalıklarla mücadele etmek zorundadır. Temiz içme ve kullanım suyuna ulaşım Bangladeş’te birçok bölgede günde kişi başı 1 litreden azdır.

Bangladeş su sorunu uzun yıllardır devam etmekte ve mülteci nüfusla birlikte artan nüfusun da etkisiyle bu sorun da git gide artmaktadır.

Bangladeş’teki su kuyuları da genellikle ilkel yöntemlerle elle kazılarak yapıldığı için yine temiz içme suyu ihtiyacını karşılamamaktadır. Derinliği en fazla 3 metre olan elle kazılarak yapılan temiz kullanım suyu kuyularının yüzeyi temiz değildir. Aynı yerde hem kişisel bakım hem temizlik hem de içme suyu karşılamaya çalışılmaktadır.

Genel kullanım için inşa edilen umumi tuvaletler de genellikle bu elle açılan su kuyularının yanındadır. Bu sebeple hijyen sorunu çok daha büyüktür. Bu durumun yarattığı en büyük sorunlardan bir tanesi de küçük çocukların derinliği yetersiz olan su kuyularının çevresini oyun alanı olarak kullanmalarıdır.

Küçük çocuklar hem temiz sudan mahrum kaldıkları için hem de hijyenden yoksun su kuyularının çevresini birer oyun alanına çevirdiği için öldürücü ve bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıyadır.

Bangladeş

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi alan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının da mutasyona uğradığı ve hızla ölüm yaymaya devam ettiği bu  günlerde bu durumun meydana getirdiği tehlike de deyim yerindeyse boyut değiştirmiştir. Salgın döneminde temiz içme ve kullanım suyuna ulaşmak daha önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Arakan’daki kaos ortamından kaçarak Bangladeş’e sığınan sayıları 900 bine ulaşan Müslüman mülteci kardeşlerimiz ve çocukları temiz içme suyu mahrumiyetinden dolayı insanlığa yakışmayacak durumlarda ölüm kalım savaşı vermekte ve Müslüman milletlerden yardım beklemektedir. Ümmet bilinciyle Müslüman kardeşlerine sığınan muhtaç durumdaki kardeşlerimizin bize ihtiyacı vardır.

Vuslat Derneği olarak kökleşen Bangladeş su sorunu için rızkını paylaşmasını bilen hayırsever bağışçılarımız sayesinde su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Günde 1 litre temiz suya bile ulaşması güç olan ümmet kardeşlerimizi yaşamın kaynağı olan temiz içme suyu ile buluşturuyor ve hayır dualarını alıyoruz. Sizler de Vuslat Derneği’ne mazlum ülkelerde su kuyuları açılması için bağışta bulunabilirsiniz. Ümmet kardeşlerimizin temiz içme suyuna ulaşmasını sağlayarak hayır dualarına talip olabilirsiniz. Bangladeş de dahil olmak üzere birçok mazlum ülkeye su kuyuları açmaya ve Müslüman kardeşlerimizin mahrum kaldığı temiz içme suyuna ulaşmasını sağlıyoruz.

Kaynaklar:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bangladeş

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/arakanli-muslumanlar-icin-temiz-suya-erisim-hayati-sorun-/998488


WhatsApp chat
Web Tasarım & Yazılım