Berat Kandili Nedir?

Berat kandili; tüm İslam alemi için oldukça büyük öneme sahip bir gündür. İslam dini için kutsal kabul edilen günlerden birisidir. Berat kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir ve sevapların çok fazla yazıldığı gecelerdendir. 2. Selim döneminden itibaren minarelerin üzerinde kandil yakılmasından dolayı 'Kandil' adını almıştır.

Berat kandili; Arapça dilinde 'temize çıkma ve temiz olma' anlamına gelen 'Berat' isminden geliyor. İslam dinine göre bu gecenin berrak ve temiz bir gece sayılmasından dolayı, tövbe edenlerin kişilerin günahlarının affedileceği aktarılır. Berat kandili gecesinde tövbe eden kulların temize çıkacağından dolayı 'Rahmet gecesi ve Berat gecesi' isimlerini de almıştır.

Berat Kandili Ne Zaman?

Berat kandili ya da Berat gecesi isimleriyle ortaya çıkan bu mübarek gün, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Berat kandilinin zamanı Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gecedir. Her sene birkaç gün geriye doğru giden berat kandili, 2022 yılının 17 Mart Perşembe günü tüm İslam alemine mensup kişiler tarafından ibadetlerle karşılandı. 2023 yılında da berat kandili Mart ayının 6. günü İslam alemi tarafından karşılanacaktır.

Berat Kandilinin Önemi Nedir?

Berat kandili tüm İslam alemi için oldukça büyük öneme sahiptir. Bu kutsal gecede tüm tövbe eden kulların günahları affedilir ve kulların temize çıkması sağlanır. Bu önemli günde İslam alemi ibadetler ve tövbeler ederek, Allah'a yaklaşır ve kulluk görevlerini yerine getirirler.

Berat kelimesi; kurtuluşa ermek, temize çıkmak ve suçlu olmamak manalarına gelir. Müslümanlar bu önemli gecede günahlarından arınır ve temize çıkarlar. Ancak kulların Allah'a dua etmeleri, tövbelerde bulunmaları gerekir. Berat gecesinde ibadet eden ve Allah'tan bağışlanma isteyen tüm kullar kurtuluşa erer.

Berat Kandilinin Önemi

Berat Kandilinde Ne Oldu?

Berat gecesinde Kuran-ı Kerim, Levhi Mahfuzdan dünyaya toplu olarak indirilmiştir. Bu olaya 'İnzal' adı verilir. Berat Kandili gecesinde Kuran-ı Kerim'in bütünlüğü, değiştirilemeyeceği ve kıyamete kadar muhafaza edileceği tüm İslam alemine aktarılmıştır. Kuran'ın bütün olarak indirildiği bu önemli geceyi kulların Kuran okuyarak geçirmeleri, kulların günahlarının affedilmesine ve Allah'a daha iyi yakınlaşmalarına vesile olacaktır.

Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler

Berat kandilinde yapılacak birçok ibadet mevcuttur. Bu ibadetler Müslümanların Allah'a daha iyi bir şekilde yakınlaşmasını ve kulluklarını en iyi şekilde göstermelerini sağlayacaktır. Berat kandilini ibadetle geçiren ve vücudunun her bir parçasını haramdan uzak tutan tüm kullar kurtuluşa ererek daha temiz bir hayata başlarlar.

Berat kandilinde yapılması gereken ibadetler şu şekilde sıralanıyor;

 • Kuran okumak
 • Gündüz oruç tutmak
 • Bol miktarda Yasin suresi okumak
 • Kaza ve nafile namazları kılmak
 • Berat kandili namazı kılmak
 • Tövbe zikirlerinde bulunmak
 • Bol miktarda salavat getirmek
 • Allah'a şükürlerde bulunmak ve bu doğrultuda zikir çekmek
 • İhtiyaç sahiplerine sadaka vermek

Bu ibadetlerin Berat gecesi yapılması son derece yüksek sevap kazanılmasını sağlar. Ayrıca bu ibadetleri yapan kişiler Allah'a daha da yakınlaşarak kulluk vazifelerini yerine getirirler. Bu gecede günahlarının tamamından arınmak ve daha iyi bir hayat yaşamak isteyen kişilerin bu ibadetleri yapmalarında fayda vardır.

Berat Kandili Namazı

Berat gecesi yapılacak ibadetlerden birisi olan 'Berat Kandili Namazı' kulların kurtuluşa ermelerinde büyük öneme sahiptir. Bu geceyi namaz kılarak geçiren kullar hiç şüphesiz kurtuluşa ererler ve günahlarından arınırlar. Berat gecesi namazı kılarak ibadet etmek isteyen kişiler, akşam namazından sonra nafile ve kaza namazlarını kılmaya başlayabilirler. Kandil namazı kılacak olan kişilerinde, kaza namazı sonunda kandil namazı kılmaları gerekir.

Berat Kandili namazı '12 rekat nafile namaz' olarak geçer ve her 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Her bir rekatta Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunur. 2. rekat oturuşundan sonra selam verilir ve tekrar tekbir verilerek namaza başlanır. Bu şekilde 12 rekat tamamlanır ve sonunda tövbe edilir.

Berat Kandili Namazı

Berat Kandili Orucu

Berat kandili orucu da Ramazan ayında tutulan oruçla birebir aynıdır ve nafile oruçlar arasında yer alır. İsteyen kişiler Şaban ayının 14. günü gece sahur yaparlar ve 14. günün akşam ezanında iftar yapabilirler. Bun 15. günde tekrarlayabilirler. Ayrıca dileyen kullarda 15. günü gecesi sahur yaparak 15. günün akşamında iftar yaparak oruçlarını açarlar. Oruç açıldıktan sonra akşam namazı kılınır ve nafile namazlara başlanır. Bu geceyi ibadetle geçiren herkesin günahları affedilir.

Berat Kandilinde Hangi Tesbihler Çekilir?

Berat kandilinde çekilecek olan tesbihler de bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen kişiler tarafından merak edilen konular arasında. Berat gecesinde çekilecek olan birçok tesbih ve zikir çeşidi mevcuttur. Kişiler diledikleri şekilde tesbih çekerek Allah'ı zikredebilirler.

Berat kandilinde çekilecek tesbihler şu şekildedir;

 • La İlahe İllallah (Bin adet)
 • Estağfurullah El Azim (Bin adet)
 • Habinallahü Vegniğmel Vekil (Yüz adet)
 • Besmele (İki yüz adet)
 • Ya Latif (Yüz yirmi dokuz adet)

Bu tesbihler berat gecesinde çekilebilecek tesbihlerdir. Dileyen kişiler namazlardan sonra dileyen kişilerde gün içerisinde diledikleri kadar çekebilirler. Ayrıca geceyi tesbih çekerek geçirecek olan kişilerde sessiz bir ortamda bu tesbihatları en iyi şekilde yapabilirler.

Berat Kandilinde Hangi Dualar Edilir?

Berat kandilinde kişilerin genel olarak tövbe yönünde dua etmeleri gerekiyor. Gecenin anlamından dolayı kişilerin, dünyalık isteklerini bir kenara bırakarak affedilmeye yönelik dualar etmesi fayda sağlayacaktır. İslam peygamberi Hz. Muhammed(s.a.v) berat gecesinde şu şekilde dua ederdi: "Bismillahirrahmanirrahim. Allahım! Cezandan ve cehennem azabından sana sığınırım. Sen yücesin. Seni övmek için kelimeler bulamıyorum. Hiç şüphesiz sen kendini övdüğün gibisin." Bu duayı berat gecesi okuyan kişilerin günahları affedilir. Ayrıca berat gecesinde; Rad suresi 39. ayet, Duhan suresi 4. ayet bol miktarda okunarak Allah'a dualar edilir.

Berat Kandilinde Hangi Sureler Okunur?

Berat kandilinde bol bol kuran okunması gerekiyor. Kişilerin bol bol sure okuyarak kalplerindeki dünya dertlerini alırlar ve kendilerini tamamen Allah'a teslim ederler. Sureleri belli sayılarda ve sürekli olarak okuyan kişiler, zikir yapmış sayılırlar ve ibadet etmiş olurlar.

Berat kandilinde okunması gereken sureler şu şekilde sıralanıyor;

 • Fatiha suresi
 • Ayetel Kürsi
 • Duha suresi
 • İnşirah suresi
 • İhlas suresi
 • Tevbe suresi
 • Felak suresi
 • Nas suresi

Bu sureler gün içerisinde okunarak zikir yapılabilir. Özellikle tevbe suresinin gece vakitlerine doğru okunması ve daha sonrasında tövbe edilmesi kişiler için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Kuran'ın vermiş olduğu huzurla birlikte Allah'a daha yakınlaşılır ve gönülden tövbe edilir.

Berat Kandilinde Hangi Sureler Okunur

Berat Kandili Hakkında Hadisler

Berat kandili hakkında hadisler mevcuttur ve bu hadisler kişilere en iyi şekilde yol göstericidirler. Berat kandili hakkında söylenen hadisler, kişilerin aydınlığa kavuşmalarına yardımcı olacaktır.

Berat kandili hakkında söylenen hadisler şunlardır;

 • "Şaban o kadar faziletli bir aydır ki; insanlar bundan gafildir. Bu ay içerisinde tüm amaller, alemlerin Rabbi olan Allah'a arz edilir. Bende amellerimin yüce Allah'a oruçluyken iletilmesini istiyorum."
 • "Yüce Allah, Berat gecesinde rahmetiyle tecelli eder ve kendisine şirk koşan, Müslüman kardeşine kin güdenler haricinde, herkesin günahlarını affeder.”
 • "Berat gecesini ibadetle, berat gündüzünü de oruç tutarak geçirin. O gece Allah buyurur ki: 'Af isteyen yok mu, onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızıklar vereyim. Dertli yok mu, ona sıhhat ve afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, ona istediğini vereyim.' Bu hal, sabaha kadar devam eder.”

Berat kandili hakkında hadisler bu şekilde aktarılıyor. Berat gecesi tüm dua kapıları açıktır ve kulların ne dertleri varsa hepsine çare verilir. Bu önemli gecenin gündüzünü zekat vererek geçiren kullara da büyük mükafatlar verilir (vuslat.org.tr).

Berat Kandili Kuranda Geçiyor Mu?

"Berat kandili Kuran'da geçiyor mu?" sorusu da son derece merak ediliyor. Berat kandili ya da diğer ismiyle Berat gecesi Kuran-ı Kerim'de ismen tamamen geçmiyor. Bazı alimler ve din adamları Kuran'da Berat gecesinin geçtiğini ve Duhan suresinde bahsedildiğini vurguluyor. Duhan suresinin ilk üç ayetinin Berat gecesine vurgu yaptığı ve berat gecesinden bahsettiği İslam alimleri ve din adamları tarafından aktarılıyor.

Duhan suresi ilk üç ayetinde Allah: "Ha, Mim. Apaçık olan kitaba ant olsun ki; biz Kuran-ı mübarek bir gece içinde indirdik. Şüphesiz biz bir uyarıcıyız. Kendi katımızdan sadece bir emirle yapılan her işe o gece hükmedilir." buyuruyor. Devamında ise Allah: "Biz; Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler gönderiyoruz." buyurmuştur.

Bu ayetlerde berat gecesinin vurgulandığı İslam alimleri tarafından aktarılıyor. İkinci ve üçüncü ayette geçen kısımlara göre yüce Allah Kuran-ı Kerim'de, tüm insan alemine Berat gecesinden bahsediyor.