Açlık ve Yetersiz Beslenme Raporu

Dünya üzerinde kaynakların bilinçsiz kullanımı, doğal afetler, mevcut iklim koşullarındaki değişimler, savaşlar, susuzluk vb. birçok sebep açlık ve yetersiz beslenme problemini doğuruyor. Açıklanan geniş kapsamlı Birleşmiş Milletler raporundaki veriler oldukça korkutucu.

Açlık ve Yetersiz Beslenme Raporu

Rakamlarla yetersiz beslenme ve açlık

Dünya üzerinde yaşayan 7,6 milyar insanın 821 milyonu yetersiz beslenme problemi ile boğuşuyor. Bu rakam dünya nüfusunun %10.7’sinin açlık ile mücadele ettiği anlamına geliyor. 2016 yılında açlık çeken kişi sayısı 804 milyon idi. Bu rakamdan artışın ne kadar yüksek olduğunu çarpıcı bir şekilde görebiliriz. Açlık ve yetersiz beslenme sorunu en çok da çocukları derinden etkiliyor.

En çok çocuklar etkileniyor…

Dünyada 5 yaşın altında çocukların %22’si yetersiz beslenme nedeniyle gelişme bozuklukları yaşıyor. Her beş saniyede bir çocuk ne yazık ki açlıktan hayatını kaybediyor.

Savaşlar ve iklim değişiklikleri yetersiz beslenme sorunu tetikliyor…

Son yıllarda Güney Sudan, Yemen, Suriye, Irak gibi ülkelerde yaşanan savaşlar gıda problemini içinden çıkılamaz bir hale getirdi. Bunun yanında değişen iklim koşullarıda yetersiz beslenme sorununu tetikliyor. Dünya üzerinde 22-23 milyon insanın, değişen iklim koşulları sebebiyle yeterli gıdaya erişim sağlayamadığı biliniyor. Açlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tüberküloz, AİDS ve sıtma nedeniyle ölen insanların toplam sayısından daha fazla.

Bu sorunlar genel olarak Afrika ve Asya’da gerçekleşse de önlem alınmadığı takdirde 30-40 yıl içerisinde gelişmiş ülkelerde de gıda problemleri ile karşılaşılacağı öngörülüyor.