Berat Kandili Tesbihleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece, Berat Kandili olarak adlandırılır. “Kandil” adlandırması ilk olarak, Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim döneminde kullanılmıştır. II. Selim, mübarek günlerde minarelerde kandil yaktırmış ve bu günlerde insanlar camilere akın etmiştir.

Dinimiz İslam, belirli mübarek günlerde ibadet yapmayı ayet ve hadislerle Müslümanlara tavsiye etmiştir. Berat gecesi de bu mübarek gecelerden birisidir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.” (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

Peki Berat Kandili’nde nasıl ibadet etmeliyiz? Hangi tesbihleri çekmeliyiz? Nasıl zikretmeliyiz? Bu yazımızda, Berat Kandili’nin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini sizler için cevapladık.

Berat Kandili Tesbihleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Berat Kandilinde Çekilecek Tesbihler

Berat kelimesinin kökeni, temize çıkma ve muaf olma anlamına gelir. Berat Kandili de Müslümanların günahlarından arınması ve temize çıkması için ibadetlerle geçirilmesi tavsiye edilen mübarek bir gündür. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyurmuştur:

“Şabanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der.” (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191)

Müslümanlar, Berat Kandili’nde bağışlanmak için tövbe eder, Kur’an okur, namaz kılar, tesbih ve zikir çekerler. Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler şöyledir:

 • “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym.”
 • Lâ ilâe illallah
 • Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
 • Estağfirullah
 • Sübhanallah
 • Elhamdülillâh
 • Allahu ekber
 • Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
 • Allah
Berat Kandili Tesbihleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Berat Kandili Namazından Sonra Çekilecek Tesbihler

Berat Kandili’ne özel bir namaz bulunmamaktadır ancak bu gecede nafile namaz kılmanın ecri büyüktür. Bu nedenle İslam alimleri, Berat gecesinde nafile namaz kılmayı ve namaz sonrasında tesbihat yapmayı tavsiye etmektedir. Allâhü Teâlâ'nın “Hû” ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

Bunlar;

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet'ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

Şaban Ayında Çekilecek Tesbihler

Şaban ayı, Recep ayından sonra Ramazan ayından önce gelmesi hasebiyle mübarek 3 aylardan birisidir. Diğer iki ayda olduğu gibi Şaban ayında da nafile ibadetlere ağırlık vermek gerekir. Nafile ibadetlerden birisi Allah’ı tesbih etmektir. Şaban ayında çekilecek tesbihler şöyledir:

 • Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü
 • Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü
 • Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü
 • 11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü
 • 21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
 • Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"
 • Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"
 • Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg"
Berat Kandili Tesbihleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Neden Berat Kandilinde Tesbih Çekilir

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Hadis-i Şerif’lerinde ifade ettiği gibi Berat gecesi ve Şaban ayı, Müslümanların günahlarından arınmasına vesile olacak gün ve aylardır. Bu nedenle Müslümanlar, Berat Kandili’nde nafile ibadetleriyle Allah’tan bağışlanma dilerler. Tesbih çekmek, Allah’ın isimlerini anmak, tövbe istiğfar etmek de bir ibadettir. Tüm bu sebeplerden ötürü Berat Kandili’nde tesbih çekilir.

Berat Kandili Zikirleri

Berat Kandili’nde Allah’ı ve Resul’ünü anmak ve tövbe istiğfar etmek için çekilecek zikirler şöyledir:

 • Bin adet Estağfirullah El Azim
 • Bin adet ihlas Suresi
 • Bin adet La İlahe İllallah
 • Bin adet Salavat
 • Yüz adet Hasbinallahü Vegniğmel Vekil
 • Yüz adet Besmele
 • 129 Adet Ya Latif

Bu gece yüz rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

 • Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh.
 • Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.
 • "Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike".
 • Anlamı: Ey Allah'ım ! Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Berat Kandilinde;

 • Lâ ilâhe illallah,
 • Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
 • Estağfirullah,
 • Sübhànallah,
 • Elhamdülillâh,
 • Allahu ekber,
 • Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm, zikerlerini çekmek Berat Kandili'ni değerlendirmek açısından önemlidir.