Bulaşıcı Hastalıklar Raporu

Dünya üzerinde insanlık tarihi boyunca kitleleri etkileyen, çok sayıda insanın ölümüne sebebiyet veren faktörlerden bir tanesi de bulaşıcı hastalıklardır. Bu hastalıkların yayılmalarında globalleşen dünyanın, savaşlar ve doğal afetler sebebi ile gerçekleşen göçlerin, kötü hayat koşulları nedeniyle yaşanan hijyen probleminin etkisi büyüktür. Bulaşıcı hastalıkları şu şekilde gruplandırabiliriz:

Bulaşıcı Hastalıklar Raporu

  • Çocuk felci, kızamık, viral hepatitler gibi aşılama ile ilişkili hastalıklar.

Dünya üzerinde çok sayıda insan ne yazık ki çocuklarına aşı yaptırmayı reddetmekte ya da maddi yetersizlikler ve sağlık hizmetlerine erişememe gibi nedenlerden dolayı birçok çocuğa aşı yapılmamaktadır. Bilinçsizliğin, eğitimsizliğin ve yoksulluğun getirdiği bu sorun farklı zaman dilimlerinde birçok çocuğun hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.

  • İshal, kolera, dizanteri, sıtma, HAV gibi gıda ve su yolu ile bulaşan hastalıklar.

İnsan yaşamının en temel ihtiyaçları su ve besinlerin temini sırasında hijyen koşullarının hiçe sayılması bulaşıcı hastalıklara ve beraberinde getirdiği ölümlere sebep olmaktadır. Özellikle Afrika ve Asya’nın birçok bölgesinde insanlar temiz su ve besine erişim sağlayamamaktadır. Ortadoğu gibi savaşlar ile sınanan coğrafyalarda da aynı problem ölümlere neden olmaktadır. Güncel verilere göre Suriye’de savaştan etkilenen 5 yaşın altındaki 3.2 milyon çocuk besin yetersizliği riski taşımakta, nüfusun üçte birinin temiz suya erişimi bulunmamaktadır. Ülkede savaş sebebiyle aşılanma oranı %80’den %45’e düşmüştür. Bu oran neredeyse Afrika ülkelerindeki orana yakındır.

  • Boğmaca, difteri, su çiçeği, kızamıkçık, kabakulak, kızamık, Pnömoni, ASYE vb. solunum yolu ile bulaşan hastalıklar.
  • Temas ile bulaşan hastalıklar (Şarbon, trahom, uyuz, lepra, tetanoz, CYBH)
  • Vektörler ile bulaşan salgın hastalıklar.

Bit, pire, kene, sivrisinek gibi vektörler aracılığı ile bulaşan hastalıklara denir. Sıtma, şark çıbanı, kırım kongo kanamalı ateşi, zika virüsü bu hastalıklardan bazılarıdır.

Yapılan araştırmalara göre 2050 yılında antibiyotik dirençli enfeksiyonların sebep olduğu 10 milyon ölüm yaşanacak, bu rakam kanser sebebiyle beklenen ölüm sayısı olan 8 milyonun da üstünde bir rakam. Dünya üzerinde sadece bu yıl 8 milyondan fazla insan bulaşıcı hastalıklar sebebi ile hayatını kaybetti. Tıbbın bu denli geliştiği günümüzde bu rakam ne yazık ki oldukça üzücü. Dünyayı daha yaşanabilir kılmak için her birimiz daha sorumlu davranarak doğal kaynakları korumalıyız. Yeterli besine ve suya ulaşamayan coğrafyalara yapılan yardımların miktarı arttırılmalıdır. Ayrıca bulaşıcı hastalıklara karşı, korunma amacıyla yapılacak aşılara ulaşma imkanı olmayan coğrafyalara gerekli destek verilmelidir. Aşı karşıtı görüşlerin artmaması için dünya genelinde bilinçlendirme çalışmaları artmalıdır.