Eğitim Yetersizliği Raporu

İmkanların son derece gelişmiş olduğu çağımızda, insan hayatının temel gerekliliklerinden biri olan eğitim konusunda ne yazık ki herkes eşit şartlara sahip değil. Dünya üzerinde birçok çocuk hayatında hiç okulla tanışmıyor ya da eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Buna sebep olan faktörlerin başını savaşlar, yoksulluk, politikalar, eğitime gerekli önemin verilmemesi gibi etkenler çekiyor. Sıklıkla gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bu problem, aslında dünyanın gelişmiş olarak bilinen birçok ülkesinde de yaşanıyor.

Eğitim Yetersizliği Raporu

Eğitimsizlik seviyesine göre ülkelerin sıralaması:

1.) Hindistan
2.) Çin
3.) Tayvan
4.) Güney Afrika
5.) Kanada
6.) Brezilya
7.) Tayland
8.) Singapur
9.) Yemen
10.) Endonezya

Dünya geneline bakıldığında rakamlar oldukça çarpıcı. Yaşadığımız dünya üzerinde çeşitli sebeplerden ötürü 61 milyon çocuk temel ilkokul eğitimini dahi almıyor. Yapılan araştırmalar 202 milyon çocuğun ise ilkokuldan sonra lise ve ortaöğretim eğitimlerine devam etmediklerini gösteriyor. Eğitimsizliği kamçılayan en büyük faktör ise ne yazık ki savaşlar ve doğal afetler. 75 milyon çocuk savaşlar ve doğal afetler sebebiyle eğitimlerine devam etmiyor. Bu rakamın 62 milyonunu savaşlar sebebiyle eğitim hayatına başlayamayan ya da yarıda bırakan çocuklar oluşturuyor. Bazı kültürlerin yaşadığımız çağda dahi kız çocuklarının eğitimlerine karşı olması sebebiyle, her yıl milyonlarca kız çocuğu eğitim hayatını yarıda bırakıyor ya da okulla hiçbir zaman tanışmadan yaşamlarını sürdürüyor. Kız çocuklarının okutulmaması dünya üzerindeki eğitimsizlik düzeyini en çok artıran faktörlerden biri olma özelliği taşıyor.

Bir diğer faktör ise gerçek eğitimci sayısının düşük olması…

Dünya üzerinde her üç ülkeden birinde, dört öğretmenden üçü gerçekten eğitim verecek yetkinliğe sahip değil. Bu faktör çocukların eğitimlerinin kalitesini düşürüyor, sadece bu sebeple 130 milyon çocuk temel eğitimlerini başarısızlık ile tamamlıyor.

İnsani yardımlardan eğitimi ayrılan pay oldukça az…

Böylesi büyük bir problem ne yazık ki dünya üzerinde yeterli farkındalığa sahip değil. Yapılan insani yardımların sadece %2 si eğitime ayrılıyor.