Fidye ve Fitre Arasındaki Fark Nedir?

Birbiriyle sıkça karıştırılan ‘fidye ve fitre’ kavramları yakın anlamlara gelse de belirli noktalarda ayrılır. Fitre, Ramazan ayının herhangi bir zaman diliminde yardıma muhtaç kimselere maddi durumu iyi olan her Müslümanın verdiği mal varlığının nisap miktarıdır.

Fitre Nedir

Her Müslüman gelirinin bir kısmını Ramazan ayında fitre olarak yardıma muhtaç Müslüman kardeşlerine verir. Fitre vereceklerin bunu Hz. Muhammed S.A.V’nin de bir hadis-i şerifinde buyurduğu gibi en geç bayram namazından önce gerçekleştirmesi gerekir.

Fidye kavramı ise, yine yardıma muhtaç kişilere Müslümanların yaptığı yardımdır. Ancak fitre ve fidyeyi birbirinden ayıran en önemli nokta oruç tutmaya engel durumu olan kimseler tarafından tutamadığı oruçların karşılığı olarak yardıma muhtaç kimselere verilmesidir.

Oruç tutmasına engel teşkil edecek sürekli hastalığı olan veya tedavi gören kimselerin yardıma muhtaç kimselere Ramazan ayı boyunca tutamadığı oruçların karşılığı olarak yaptığı bağışlara diğer bir adıyla da ‘oruç fidyesi’ denilmektedir.

Fidye Nedir

Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayı için verilecek olan asgari fitre ve fidye miktarları açıklanmaktadır. Fidye ve fitre miktarları birbirine eşittir.

Ancak maddi durumu elverişli olan Müslümanlar belirlenen miktarın üzerinde bağış yapabilir ve daha çok mazlumun sevinmesine vesile olabilirler. Fidye ve fitre için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yalızca asgari bir tutar belirlenir.

Fitre Vuslat Derneği

Ramazan ayında ve mübarek üç aylarda mazlum Müslüman kardeşlerimizle daha etkin bir dayanışma ağı oluşturup oruç fidyenizi ve fitrelerinizi doğrudan ihtiyaç sahiplerine ve ilim irfan yolundaki yardım eli bekleyen talebelere ulaştırabilirsiniz.

İlim talebelerine ve dünyanın birçok yerindeki mazlum halklara yardım elini uzatan ve yüzlerini güldürmek için canla başla çalışmaya devam eden VuslatDerneği sizlerin fidye ve fitre bağışlarını kabul ediyor. İlim talebelerine ve yardıma muhtaç kimselere fidye ve fitrelerinizi ulaştıran Vuslat Derneği mübarek Ramazan ayında sizlerin bağışlarını başta ilim talebeleri olmak üzere mazlumlara ulaştırıyor.