Kadir Gecesi

Kadir gecesi tüm İslam alemi için büyük önem arz eden günlerden birisidir. İslam alemi bu önemli geceyi ibadet yaparak geçirirler. Öyle ki bu gece yapılan tüm ibadetlerin sevabı kat kat fazla yazılır. Ayrıca günahların diğer günlere oranla daha çok kabul edildiği aktarılır. Bu geceyi ibadetle geçiren ve tövbe eden Müslümanların tüm günahları silinir.

Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde yer alan bir gecedir ve son derece önemlidir. O günü oruç tutarak ve geceyi Kuran okuyup namaz kılarak geçiren kişilere oldukça fazla sevap yazılır. Günahlarının affı için Allah'a (c.c) sığınan kulların ise günahları tamamen silinir ve kişiler yeni dünyaya gelen bir bebek gibi günahsız olur.

Kadir Gecesi Nedir?

Kadir gecesi İslam alemi için oldukça önemli olan gecelerden ve günlerden sadece bir tanesidir. Genel olarak kadir gecesi Ramazan ayının 27. günü karşılanır. 27. günün gecesinde Allah (c.c) tarafından Kuran, Cebrail (a.s) aracılığıyla İslam peygamberine (s.a.v) vahiy olarak indirilmeye başlanmıştır.

Kuran bu gece ilk olarak Hz. Peygambere (s.a.v) indirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla Kuran'ın indirilmeye başlandığı gün olarak kabul edilmiş ve bu şekilde kutlanmaya başlamıştır. Bu gecede tüm İslam alemi Kuran okur, Allah'ı zikreder, salavat getirir ve nafile namaz ibadetlerini yaparlar.

Kadir Gecesi Kandil Mi?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Selim bu geceyi camilerin minarelerinde kandiller yakarak kutlamıştır. Bu sebepten dolayı Kadir Gecesi de kandil olarak isimlendirilmiş ve İslam alemi tarafından 'kandil' olarak kabul görmüştür. Aynı şekilde Berat, Miraç, Regaip ve Mevlid geceleri de 'kandil' olarak isimlendirilmiştir.

Osmanlı döneminde minarelerde yakılan kandillerden kaynaklı olarak tüm önemli gecelere 'kandil' ismi verilmiştir. İslam alemi de bu önemli gecelerin her birisini kandil olarak anmaya başlamışlardır. Kadir gecesi de 'kandil' olarak isimlendirilmiş ve bu şekilde karşılanmıştır.

Kadir Gecesi Kandil Mi

Kadir Gecesinde Ne Olmuştur?

Hz. Peygambere (s.a.v) ilk olarak Allah (c.c) tarafından Kuran ayeti Kadir gecesinde indirilmiştir. Cebrail (a.s) isimli vahiy meleği İslam peygamberi Hz. Muhammed'e (s.a.v) gelerek, Kuran ayetlerini indirmeye başlamıştır. Tarihsel olarak konu ele alındığı zaman kadir gecesi Ramazan'ın son günlerine denk geliyor. Kuran üzerinde Kadir gecesi için "bin aydan daha hayırlı." olduğu tüm İslam alemine aktarılıyor.

Yüce Allah (c.c) Kuran ayetlerini ilk olarak bu gece Cebrail (a.s) aracılığıyla dünyaya indirmeye başlamıştır. Uzun bir sınavın ardından Hz. Peygamber (s.a.v), Cebrail (a.s) meleğiyle karşılaşır. Cebrail (a.s), Hz. peygambere (s.a.v) ilk olarak "Oku." der. Böylelikle Kuran'ın ilk ayeti indirilmiş olur.

Kadir Gecesi Anlamı Ve Önemi Nedir?

Bu gecenin önemi son derece yüksektir ve tüm İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir. Öyle ki bu gece ile tüm insanlar Allah'ın (c.c) nuruyla tanışmaya başlamış, İslam dini ortaya çıkmıştır.

Bu geceden sonra kız çocukları toprağa gömülmekten kurtarılmış, insanların kendi eliyle yaptıkları ve daha sonrasında taptıkları putlar yıkılmış, cahiliye karanlığı ortadan kaldırılarak insanlar zulümlerden kurtarılmıştır.

Tüm insanlar Allah'ın (c.c) nuruyla karşılaşmış, cahiliye devri sona ermiş ve insanlara İslam'ın güzellikleri aktarılmıştır. Bu günden sonra insanlar putları bırakmış ve Allah'a (c.c) yönelmiştir. Kız çocuklarına değer verilmeye başlanmış, onların diri diri toprağa gömülmesi engellenmiştir. Ayrıca insanların birbirlerini ezmeleri, katletmeleri de yasaklanmıştır.

Kadir Gecesi Fazileti Nedir?

İslam aleminin yol gösterici olan Kuran bu gece tüm insanlığa indirilmiş ve insanlar Allah'ın (c.c) nuruyla tanışmışlardır. Bu gecenin önemi Kuran'da bulunan 'Kadir suresi' ile tüm insanlara anlatılmıştır. Kadir suresi üzerinde bu gecenin önemi vurgulanmış, Peygambere (s.a.v) ve insanlara ışık tutulmuştur. Kadir gecesinde yapılan ibadetlerde kat kat sevaplar yazılarak, insanların günahlarının affedileceği de bildirilmiştir.

Kadir Gecesi Fazileti Nedir

Kadir Gecesi İle İlgili Hadisler

Kadir gecesine yönelik söylenmiş olan onlarca hadis vardır. Bu hadislerde bu gecenin anlam ve önemi, fazileti en iyi şekilde insanlara anlatılmıştır.

Kadir gecesiyle ilgili hadisler şu şekilde sıralanıyor;

  • Taberani: "Kadir gecesi mülayim ve oldukça açık olur. Asla soğuk ve sıcak değildir. O günden sonra olan sabahın güneşi ise zaif ve kızıldır. Tüm insanlara aydınlık vardır."
  • Taberani: "Kadir gecesinde bulut olmaz. Yağmur ve rüzgar da yoktur. Soğuk veya sıcak olmaz. O geceden sonra güneş çok güzel bir şekilde doğar. Kimseyi yakmaz, herkese yol gösterici ışık yayar."
  • Sahihul Camii-s Sağır: "Kadir gecesinde başını kaldırıp göğe bakan kişiler yıldızların kaymadığını göreceklerdir. Bu gece yıldızlar kaymaz, her şey ibadete durur."

Kadir gecesi hakkında aktarılan bu hadisler, bu gecenin ne kadar kutsal ve önemli olduğunu tüm insanlara aktarmıştır. Kadir gecesini ibadetle geçiren herkesi kurtuluş kapısı bekler.

Kadir Gecesi İle İlgili Ayetler

Kadir gecesini konu edinen ayetler de mevcuttur. Bu ayetleri okuyan kimseler bu önemli gece ile ilgili son derece detaylı bilgi sahibi olurlar. Allah (c.c) Duhan suresinde tüm kullarına şu şekilde buyuruyor: "Biz Kuran-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz zaten insanları her daim uyarmaktayız."

Duhan suresinde buyrulduğu üzere Kuran bu gece inmeye başlamıştır. Ayrıca Kadir suresinde de öneminden bahsediliyor. Allah (c.c) Kadir suresinde bu gece için şunları buyuruyor: "Kadir Gecesini bilir misiniz? Biz Kuran'ı o gece indirmeye başladık. O gece, bin aydan daha hayırlı bir aydır. Kadir gecesinde melekler ve ruhlar Allah'ın emriyle çeşitli işleri yerine getirmek için yere inerler. O gece yeryüzü güneş doğana kadar serin ve esnek olur."