Rebiülevvel Ayı

İslam tarihinde önemli bir ay olarak kabul edilen Rebiülevvel ayı, kameri yılın Safer ayından sonra gelen üçüncü ayına denilir. Bu mübarek ay, ibadet ve dua etmek isteyen Müslümanlar için önemlidir.

Rebiülevvel Ayının Önemi Nedir?

Hz. Muhammed (s.a.v), genel kabul edilen bilgilere göre Rebiülevvel ayı içerisinde on ikinci gün olan Pazartesi günü dünyaya geldiğinden bugünün kutlanması durumu Müslüman toplumlar içerisinde özellikle de bir "Mevlid" geleneğini ortaya çıkarmıştır. İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak sayılan Hicret olayı da Rebiülevvel ayında gerçekleşmiştir.

Safer ayının son haftalarında Hz. Ebu Bekir ile birlikte Sevr mağarasına sığınmak durumunda kalan ve Rebiülevvel ayı ilk günü itibari ile Medine'ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem bir hafta sonra pazartesi günü Kubâ'ya vararak burada Kubâ Mescidi'ni inşaa etmiş.

12 Rabiülevvel'de Medine'ye hareket eden Resûl-i Ekrem Ranuna Vadisi'nde ilk Cuma namazını kıldıktan sonra Medine'ye ulaşır. Yine Rebiülevvel ayı içerisinde Mescid-i Nebevî'nin inşasına da başlanır ve Hz Peygamber'in de ahiret alemine irtihalinin Rebiülevvel ayında olduğu konusunda da görüş birliği mevcuttur.

Bilinen meşhur bir rivayete göre, Resûl-i Ekrem 12 Rebiülevvel ayı içerisinde vefat etmiştir. Pazartesi gününe gelen bu hadiseden sonra ise yine Hz Peygamber'in doğum, hicret ve vefat durumlarının da Rebiülevvel ayı içerisinde ve Pazartesi günü olması, bu özel ayın Arap'lar arasında bolluk ve bereket ayı olarak kabul edildiği, eski medeniyetlerce ise Pazartesi gününün ayın yaratıldığı bir gün olarak kabul görmesi ile İslam'da ibadet vakitlerinin buna göre belirlenmesi bakımından önemli bir yeri bulunur.

Rebiülevvel Ayının Önemi Nedir

Rebiülevvel Ayı Ne Zamana Denk Geliyor? Rebiülevvel Hangi Ay?

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer aylarının ardından gelen Rebiülevvel ayı içerisinde Mevlid Kandili'ni de barındırması ile önemli bir ay olarak biliniyor. Rebiülevvel ayı Diyanet'in açıklamalarına göre 2023 yılı içerisinde 16 Eylül 2023 tarihinde başlıyor ve 15 Ekim 2023 tarihinde sona eriyor. Ayın hareketleri esas alınarak oluşturulmuş olan İslami takvimin aylarından bir tanesidir. Hz Peygamber bu aylarda dünyaya geldiğinden dolayı Arabî ayların en şereflisi olarak tanımlanır.

Rebiülevvel Ayı Faziletleri Nelerdir?

Bu özel ve kıymetli ayın rahmeti ve fazileti oldukça büyüktür. Tüm bu vesile ile birlikte Rebiülevvel ayı içerisinde ibadetlere ve dualara ağırlık vermek önemli bir husustur. Bu ay içerisinde belli gün ve gecenin ihyası güzel olarak bilindiğinden diğer aylara nazaran daha özeldir. Ümmet-i Muhammed asırlardan beridir ikamet ettikleri coğrafyada Peygamber Efendimiz için büyük merasimler düzenlemiş, yemekler vermiş ve ihtiyaç sahiplerine sadakalar bağışlamıştır. Osmanlı döneminde de yine Rebiülevvel ayı, gün boyunca kalabalık halk ile mevlid okunduğu ve ellerin hep birlikte semaya kaldırılarak topluca duaların edildiği bir ay olarak bilinir.

Rebiülevvel Ayı Faziletleri Nelerdir

Rebiülevvel Ayında Namaz

Mübarek Rebiülevvel ayı namaz açısından değerlendirildiğinde bu ayın ilk gecesinde kılınması tavsiye edilen bir namaz bulunur. Akşam namazından sonra kılınacak olan iki rekat namaz içerisinde her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra üç defa İhlas Suresi okunmalıdır. Selam verilip namazın tamamlanması esnasında Peygamber Efendimize salavat getirilmelidir.

Üçüncü günde kılınması tavsiye edilen namaz ise dört rekat kılınmalıdır. Her rekatında Fatiha Suresi okunduktan sonra birer defa Ayete'l-Kürsi okunmalıdır. Hemen namazın ardından üçer kere olmak üzere Taha ve Yasin Sureleri okunmalıdır. Yirmi birinci günde ise kılınması tavsiye edilen namaz ise iki rekattır. Her bir rekatta Fatiha Suresi'nden sonra bir defa olacak şekilde Müzzemmil Suresi okunmalıdır.

Rebiülevvel Ayında Yapılacaklar

İslam alemi için çok önemli bir ay olarak kabul edilen Rebiülevvel ayı, Hz Peygamber'in yaptığı günlük dua ve ibadetlerinin yapıldığı mübarek aylardandır. Kamer ayının üçüncüsü olan bu ay içerisinde tüm belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, fazlaca istiğfar çekmeli, salavat getirmeli, tesbih ve kaza namazı kılınmalıdır. Bunun yanı sıra yapılacaklar şunlardır;

  • Fatiha Suresi Okumak
  • Amenerrasulü'nü Okumak
  • Kur-an Okumak
  • Kelime-i Şahadet getirmek
  • Estağfurullah Çekmek
  • Hz Peygamber'i Anmak

Bu önemli ay içerisinde yapılması gereken ibadetlerdir. Tüm insanların doğru yola ulaşması ve İslam'ın şereflenmesi adına duaların yapıldığı Rebiülevvel ayı ayların en şereflisi olarak anılır. Bir hacet ve isteği olan kimseler için ise bu hayırlı ayı Hacet Namazı kılarak değerlendirmelidir. Doğru yoldan ayrılmamak adına okunacak olan E'nam Suresi, Allah'ın rızasını kazanmak ve doğru yoldan asla ayrılmamak üzere okunan bir suredir. Rebiülevvel ayı içerisinde doğru yolu bulmak adına okunması önerilen suredir.