Regaip Kandili Nedir?

Regaip Kandili senenin belirli zamanlarında Müslümanlar tarafından bir ibadet ve dua günü olarak kabul edilir. Regaip, kelime anlamı olarak kişilerin güzel duygularının ve isteklerinin olması için çabalaması ve bu güzellikler için dua etmesi anlamına gelir. İslamiyet inancını benimseyen kişilerce Regaip kandillerinde gerçekleşmesini istedikleri arzular için dua edilir. Aynı zamanda bu özel gece günahlarından dolayı tövbe eden kişilerin tövbelerinin kabul olacağı ve isteklerinin gerçekleşeceği gece olarak kabul edilir.

Tarihi bakımdan bakıldığında İslamiyet inancına göre oldukça önemli bir gün olarak da bilinir. Hicri takvime göre yedinci ay olarak kabul edilen Receb ayının, Müslümanlar tarafından mübarek kabul edilen ilk Cuma günüdür. Aynı şekilde Müslüman kişilerin inançlarına bağlı olarak mübarek kabul edilen ilk cuma günü senenin belirli zamanlarında ibadete ayrılan bir gündür.

Regaip Kandili Ne Zaman?

Belli başlı ibadete ayrılan kandil günlerinden birisi de Regaip Kandili olarak bilinir. Regaip Kandili üç aylar adı verilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlamasından hemen sonraki ilk kandil gecesidir. Regaip Kandili, 2024 yılının 11 Ocak gününe denk gelmektedir. Diğer kandil günleri olan Miraç Kandili 6 Şubat, Berat Kandili 24 Şubat, Mevlid Kandili ise 14 Eylül tarihine denk gelmektedir.

Regaip Kandili'nin Önemi Nedir?

Regaip Kandili, tüm Müslüman alemi için önemli bir gündür. Bu günün önemi ise yüzyıllar öncesine kadar dayanır. Her sene Regaip Kandili'nde isteyen kişiler camilerde isteyen kişiler ise evlerinde ibadet ederler. Bu günün önemi ise Müslümanlığın ilan edildikten sonra, mübarek gün olarak kabul edilen Cuma gününün müjdelenmiş olduğu gündür.

Regaip Kandili tüm Müslüman alemini bir araya topladığı için oldukça önemlidir. Tüm Müslüman alemi Allah'ın sunduğu tüm nimetler için şükreder ve Allah'ın dağıtmış olduğu rahmet ve yardımlara dua ederler. Özellikle birlik ve beraberliği sağladığından dolayı tüm Müslüman alemi için önemi oldukça büyüktür.

Regaip Kandilinin Önemi

Regaip Kandili Gecesinde Ne Oldu?

Kayıtlı olan bilgilere dayalı olarak Regaip Kandili'nin Resulullah Efendimizin babası olan Hz. Abdullah'ın evlenmiş olduğu gece olarak bilinir. Tasavvufi bilgilere dayalı olarak Hz. Peygamber Efendimizin anne rahmine düştüğü ilk gece olarak da geçer. Aynı zamanda mübarek Cuma gününün tüm Müslüman alemi tarafından kabul gördüğü ve ibadet ettiği önemli bir gecedir.

Regaip Kandili'nde Yapılacak İbadetler

Raaip Kandili ve diğer tüm kandil gecelerinde olduğu gibi tüm Müslüman ülkelerde camilerde, ibadethane veya evlerde bir araya gelinir ve dua edilir. Ancak tüm Müslümanların yapması için belirlenen ibadetler de vardır. Regaip kandilinde yapılabilecek ibadetler ise şunlardır;

  • Kandil öncesinde gelen Perşembe günü oruç tutmak.
  • Gün içindeki tüm vakitlerde namaz kılmak ve kılınmayan namazlar için kaza namazı kılmak.
  • Kur'an-ı Kerim okumak ve okumayı bilmiyorsanız okuyan kişileri dinlemek.
  • Regaip Kandili günahlarından pişman olan ve tövbe eden kişilerin tövbelerinin affedileceği gün olarak bilinir. Bundan dolayı kandil gecelerinde tövbe etmek ve sonrasında edilen tövbelere uygun bir yaşam sürmek oldukça önemlidir.
  • Her Müslüman bildiği kadar dua ve şükür etmelidir.
  • Kandil gecelerinde salavat getirmek oldukça önemlidir. Salavat, kişilerin sıkıntılarından kurtulmalarına yardımcı olur. Bazı hadislerde bu detaya dikkat çekilmiştir.
  • Sadaka vermek sadece kandil geceleri için değil günlük yaşam için de oldukça önemlidir. Küçük ya da büyük fark etmeksizin kişilerin kendi durumlarına göre sadaka vermesinin olumsuz ve kötü şeylerden koruduğu bilinmektedir. Bundan dolayı Regaip Kandillerinde de sadaka vermenin öneminden bahsedilmektedir.
  • Bu mübarek günde şükretmek çok önemlidir. Allah'ın verdiği tüm nimetlere şükretmek gerekir.
  • Kandillerde zikretmek gerekir. Allah' hatırlamak, Allah'ı anmak oldukça önemlidir. Genel olarak kandiller, tüm Müslüman alemi ve Allah arasında köprülerin uzandığı duaların, şükürlerin, tövbelerin edildiği manevi bir gündür. Her Müslüman bildiği kadar ibadet etmeli ve ibadethanelerde bulunmalıdır.

Regaip Kandili Orucu

Regaip Kandili'nden bir gün önce perşembe gününe denk gelen günde oruç tutulabilir. Bazı kişiler tarafından tek bir gün tutulması gerektiği bilinse de aslında kandil gününü de kapsayan iki gün veya bir sonraki gününü kapsayan üçüncü gün de tutulabilir. Regaip kandillerinde tutulan oruçlar farz değil nafile orucu ibadetidir. Nafile oruç söz konusu olduğunda ise tutulması zorunlu olmayan ancak tutulması sevap olan oruç olarak düşünülmelidir.

Regaip Kandili'nde Hangi Tesbihler Çekilir?

Regaip Kandili'nde her Müslüman ibadetini yapar. Bu özel gecede tesbihlerde çekilir. Her kandil gecesi için olduğu gibi Regaip kandili için de çekilmesi gereken tesbihler ve adetler vardır. Sırası ile 100 defa Subhanallahil Hayyil Kayyum, 100 defa Subhanallahil Ehadis Samed, 100 defa Subhanallahil Gafurir Rahim çekilmelidir.

Aynı zamanda sırası ile birere defa La İlahe İllallah, Allahümmesalli Ala Seyyidina ve Ala Ali Seyyidina, Estağfirullah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim ve Allah(c.c) çekilmelidir. Aynı zamanda devamında gelen üç aylar boyunca da her gün 111 defa Allahümme Salli Ala Muhammed diyerek Peygamber Efendimize salavat getirilmesi tavsiye edilir. Sonrasında ise aynı şekilde 1660 defa Ya Allah diyerek tesbih çekilebilir.

Regaip Kandilinde Hangi Tesbihler Çekilir

Regaip Kandili'nde Hangi Sureler Okunur?

Regaip Kandili, Allah'a dua edilen, şükredilen ve tövbe edilen mübarek bir gecedir. Her Müslüman bildiği kadar, öğrendiği kadar Allah'a dua etmelidir. Ancak mübarek günler için olduğu gibi Regaip Kandili için de belirli başlı dualar okunmalıdır. Kandilden önceki Perşembe günü oruç tutulmasının ardından oruç açıldıktan sonra akşam namazı kılarken bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Örneğin nafile namaz kılarken iki rekatta bir selam vermek ve genel olarak on iki rekat nafile namazı kılınması gerekir. Her rekat başına Fatiha okuduktan sonra üç defa olmak üzere Kadir Suresi ve aynı şekilde ardından on iki kere de İhlas suresi okunması gerekir. Bununla birlikte kandillerde ve mübarek günlerde Yasin Suresi okunmaktadır. Regaip Kandillerinde de Yasin Suresi okunabilir.

Regaip Kandili Hakkında Hadisler

Hadisler, Peygamber Efendimizin yapıp tavsiye ettikleridir. Regaip Kandili içinde belirli başlı hadisler vardır. Bu hadisler kandilin önemini, kandil gecesinden öncesinde, kandil gecesinde veya kandil gecesinin sonrasında yapılması gereken ibadetleri anlatır. Örneğin, "Allah Teala, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder." şeklinde hadisler vardır.