Şaban Ayı Zikirleri ve Tesbihleri

Mübarek üç aylardan Recep ve Ramazan aylarının ortasında bulunan Şaban ayı, Müslümanların bağışlanmalarına vesile olacak faziletli bir aydır. Nitekim Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerif’inde Şaban ayı için şöyle demiştir: “Bu, Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim.”

Peygamber Efendimiz’in Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ve ibadet ettiği ay Şaban ayı olarak zikredilir. Bu ay içerisinde yapılan ibadetler, misli ile karşılık bulur. Bu ibadetlerden birisi de hiç şüphesiz nafile namazlar ve tesbihlerdir. Bu yazımızda, Şaban ayında kılınacak namazları ve çekilecek tesbihleri sizler için konu edindik.

Şaban Ayı Zikirleri ve Tesbihleri

Şaban Ayının İlk Gece Namazı İçin Tesbihler

Şaban ayının birinci gününden evvelki geceyi ibadetle gerçirmek Peygamber Efedimiz’in (s.a.v) tavsiyeleri arasında bulunur. Bu gece yapılan ibadetlerden fazlasıyla ecir alınır ve bu ibadetler kişinin günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Şaban’ın ilk gecesinde, birinci rekâtlarında bir Fatiha ve beş İhlâs okumak suretiyle on iki rekât kılarsa Allah-u Teâlâ ona on iki bin şehit sevabı verir. Kendisine on iki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.”

Şaban Ayının İlk Gün Namazı İçin Tesbihler

Enes’ten (r.a) rivayet edildiğine göre : “Şaban ayının ilk günü iki rekât kılıp, her rekâtında 1 Fâtiha, 10 Âyete’l-Kürsî ve Âl-i İmrân Suresi 18. ayeti okayana Allah’u teala birçok mükafatlar ihsan eder.

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لآَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلآٰئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لآَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Allah, şüphesiz Kendisinden başka adâleti (icrâ ve) ikâme etmekte olan hiçbir ilâh bulunmadığı gerçeğine şâhitlikte bulunmuştur. (O’nun büyük kudretini gören) melekler ve ilim sahipleri de (aynı şâhitliği ikrâr etmiştir). O (hiç yenilmeyip dâimâ gâlip gelen ve her işi yerli yerinde olan) Azîz ve Hakîm olan Zât’tan başka hiçbir ilâh yoktur.” (Âl-i İmrân Sûresi:18)

Şaban-ı Şerif Ayında Bir Gün Oruç

Müslümanları mübarek Ramazan ayına hazırlayan bir ay olan Şaban ayında tutulan oruçlar Allah katında büyük mükafatı olan oruçlardır. Bu ay içerisinde tutulan bir günlük orucun kişiyi cehennem ateşinden koruyacağı ve cennette peygamberlere komşu olacağı rivayet edilir.

Şaban-ı Şerif’in 27. Gece Namazı

Recep ve Ramazan ayında olduğu gibi Şaban ayının da 27. gecesi ibadetlerle geçirilmesi gereken bir gecedir. Bu gece kılınacak namazlar nafile namazlardır. Nafile namazlarda rekat sayısı yoktur. Kişi, kendi istediği rekat sayısında namaz kılabilir. Bu namazların ardından tesbihat yapmak ve dua etmek de gecenin iyi değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Şaban Ayı Zikirleri ve Tesbihleri

Şaban Ayı Zikirleri

Şaban ayı içerisinde Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) salavat getirmek, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet çekmek ve Allah’ın isimlerini zikretmek tavsiye edilir. Bu zikirlerde belirli bir sınırlama yoktur. Nafile ibadetlerdeki sayıyı kişinin kendisi belirler. Bahsedilen zikirler 100’er defa çekilebileceği gibi 1000’er defa da çekilebilir.

Şaban Ayı Tesbihleri

Şaban ayı boyunca çekilmesi tavsiye edilen tesbihlerden biri şöyledir:

“Lâ ilâhe illallâh vela na'budu illa iyyah muhlisine lehud-din velev kerihel kafirun.”

Şaban Ayının İlk 10 Gününde Çekilecek Tesbihler

Şaban ayının ilk 10 gününde günde 100 defa çekilmesi tavsiye edilen tesbih:

“Yâ Latîf!” (Ey kullarına karşı lütufkâr olan)

Şaban Ayının İkinci 10 Gününde Çekilecek Tesbihler

Şaban ayının ikinci 10 gününde günde 100 defa çekilmesi tavsiye edilen tesbih:

“Yâ Azîz!” (Ey hiç mağlup olmayacak yegâne güç sahibi)

Şaban Ayının Son 10 Gününde Çekilecek Tesbihler

Şaban ayının son 10 gününde günde 100 defa çekilmesi tavsiye edilen tesbih:

“Yâ Rezzâk!” (Ey bolca rızık ihsân eden) diye zikredilir.