Sizlerin Destekleriyle 10.000 Su Kuyusu Açtık!

Değerli hayırsever bağışçılarımızın destekleri ve 21 yıla dayanan gayretlerimiz neticesinde, temiz ve içilebilir su sorunu yaşanan Afrika ve Asya bölgelerinde toplam 10.000 adet su kuyusu açmanın mutluluğu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sizlerin Destekleriye 10.000 Su Kuyusu Açtık!

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki dünyayı bekleyen en büyük tehlike, hiç şüphesiz su kıtlığıdır. Elimizin uzandığı mesafede yahut üç beş adım ötemizde her zaman erişebildiğimiz su, bize bu gerçeği unutturuyor mu? Temiz ve içilebilir suyu istediğimiz zaman tüketebiliyor olmamız, şu anda dünyada su sorunu yaşanmadığı anlamına mı geliyor? Elbette hayır!

Dünya nüfusunun dörtte birinin su sorunu yaşadığı ve bu sayının her geçen gün arttığı biliniyor. Öyle ki 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yarısının susuzluk riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte kirli su sorunu da milyonlarca insanı olumsuz yönde etkiliyor. Dünya üzerinde 2 milyardan fazla insan kirli su tüketmek zorunda kalıyor ve bu nedenle milyonlarca insan kirli sudan kaynaklı kolera, ishal, dizanteri, tifo ve zatüre gibi bulaşıcı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

Vuslat Derneği olarak dünya üzerinde yaşanan su kıtlığına karşı çözüm üretmek ve kirli sudan kaynaklı hastalık ve ölümlerin önüne geçmek için “Su Çözümleri” çalışmalarımıza gayretle devam ediyor; mazlum coğrafyalardaki temiz ve içilebilir suya muhtaç kardeşlerimiz için su kuyuları açıyoruz.

Sizlerin Destekleriye 10.000 Su Kuyusu Açtık!

Suya kavuşmak, yarınlara umutla bakabilmek…

Afrika ve Asya kıtasında yaşanan su sorunu, bölge halkının geleceğe dair umutlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Anneler, kirli sudan kaynaklı hastalıklar sebebiyle çocuklarını kaybederken tarım alanları ve hayvanlar da suya erişimde yaşanan sorunlardan dolayı verimli olarak kullanılamıyor. Bu nedenle Afrika ve Asya kıtasında sizlerin destekleriyle açtığımız su kuyuları, temiz ve içilebilir suya kavuşan ailelerin yarınlara umutla bakabilmesine vesile oluyor.

Afrika’da susuzluk karşısında yaşam mücadelesi veren insanlar, her gün ortalama 6 km yol yürüyerek suya ulaşmaya çalışıyor. Bölgeye ait bir gelenek olarak su teminini kadın ve çocuklar üstleniyor. Bu durum, su temini için kilometrelerce yürüyen kadın ve çocukların bölgede sıklıkla görülen çocuk kaçakçılığı, organ mafyacılığı ve kadın ticareti gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalma olasılığını beraberinde getiriyor.

Tüm bu sorunların farkında olarak Afrika ve Asya’da su kuyuları açmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sizlerin destekleriyle…

Afrika ve Asya kıtasında sizlerin destekleriyle açtığımız su kuyularının sayısı 10.000’i geçti. Bu kuyuların, bölge halkının temiz ve içilebilir suya ulaşım imkanını artırması gibi tarım ve hayvan bakımına da önemli katkısı oluyor. Tulumba sistemi ile inşa ettiğimiz klasik su kuyularına ek olarak açtığımız şadırvan, çeşmeli ve şebekeli su kuyuları da bölge halkının temiz ve içilebilir su ihtiyacını gidermesine vesile oluyor.

Sizlerin Destekleriye 10.000 Su Kuyusu Açtık!

Asya’da 7 çeşme, Afrika’da 6 çeşme ile açtığımız çeşmeli su kuyuları ise aynı anda birden fazla ihtiyaç sahibinin temiz ve içilebilir su temin etmesini sağlıyor. Çoğunlukla cami, mescid, yetimhane ve yurt gibi yapıların yakınına açtığımız şadırvanlar cami cemaatinin, yetimlerin ve tüm bölge halkının su ihtiyacını karşılıyor. Sudan’da dördüncüsünü açmak için çalıştığımız şebekeli su kuyusu ise 5.000 litrelik su deposu, jeneratör ve yeraltından inşa edilen şebeke sistemi sayesinde bölge halkının evlerine kadar temiz ve içilebilir su ulaştırabiliyor.

“Su Çözümleri” çalışmaları kapsamında açtığımız su kuyularımız, bağışçılarımızın ismine özel açılmakta ve açılış sonrasında kendilerine kuyu açılış görselinin bulunduğu bir plaket hediye edilmektedir.

Sizler de Afrika ve Asya kıtasındaki temiz ve içilebilir su sorununa sessiz kalmamak, mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermek ve Allah’ın rızasına kavuşmak niyeti ile bir su kuyusu açtırabilirsiniz.