Teravih Namazı

Teravih, kelime anlamı olarak dinlendirmek anlamına gelen terviha kelimesinin çoğulu olarak biliniyor. Müslüman aleminin mübarek ayı olan Ramazan ayında yerine getirilen nafile namazı olarak biliniyor.

Teravih namazı Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kıldırdığı bir namaz olmasından dolayı bu namazı kılmak sünnetin bir gereğidir. Teravih namazı sadece Ramazan ayında yerine getirilen bir namaz olmasından dolayı da Müslümanlar tarafından ayrı bir özelliği ve önemi söz konusudur.

Teravih Namazı Nedir?

Mübarek Ramazan ayında kılınan teravih namazı, sadece bu aya has kılınan bir namazdır. Dinlendirmek anlamına gelen teravih kelimesi, Müslümanların Ramazan ayı süresince kendilerini hem bedenen hem de ruhen dinlendirmeleri anlamına geliyor.

On bir ayın sultanı olarak belirtilen Ramazan ayında tutulan oruçlarla bedenen, kılınan teravih namazı ile ise ruhen dinlendirmek anlamı ön plana çıkıyor.

Teravih namazı Mübarek Ramazan ayında cemaatin bir araya gelmesi, toplu ibadet etmesi açısından da büyük önem taşıyor. Aynı zamanda teravih namazı öncesinde imam tarafından birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesi cemaatin ilgisini çeken bir durum olarak görülüyor.

Teravih Namazının Mahiyeti ve Hükmü Nedir?

Teravih namazında her dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz olarak biliniyor. Ancak din bilginlerinin de belirttiği üzere her iki rekatta bir selam vererek kılmanın da daha faziletli olduğu söyleniyor. Teravih namazında her dört rekatın bitiminde bir süre oturup dinlenmenin de müstehap olduğu belirtiliyor.

Her dört rekatın sonunda yapılan bu dinlenmelerde la ilahe illallah diyerek salavat ile meşgul olunmasının daha uygun olacağı belirtiliyor. Birçok İslam bilginin teravih namazının kişilerin tek başına yerine getirebileceği bir namaz türü olarak belirtmesinin yanı sıra cemaat ile de kılınmasının uygun olacağı belirtiliyor.

Teravih

Teravih Namazı Farz Mı?

Peygamberimiz Hz. Muhammet (S.A.V) ashabıyla beraber teravih namazı kıldığı, ancak ashabının hevesini görünce farz olarak algılanır diye cemaatle kılmayı bırakarak teravih namazını yalnız kılmaya devam ettiği biliniyor. Bu nedenden dolayı teravih namazının farz değil tamamı sünnet olduğu kabul ediliyor. Teravih namazı ayetler ile sabit olmadığı için farz olarak kabul edilmiyor.

Teravih namazı, peygamberimizin mübarek bir ay olan ramazan ayının şükür anlamında kıldığı bir sünnettir. Ramazan ayı Müslümanlar tarafından büyük öneme sahip olduğundan teravih namazına ramazan aylarında büyük bir rağbet söz konusu. Teravih namazı kılınırken okunan dualar diğer namazlar ile okunan dualar ile aynı olduğu biliniyor.

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Ramazan ayına mahsus bir namaz olan teravih namazı yirmi dört rekattan oluşan bir namazdır. Teravih namazı, birçok İslam ülkesinde cemaat ile kılınıyor. Genel olarak iki rekatta bir selam verilmek suretiyle toplamda da yirmi rekat olarak kılınıyor. Ancak teravih namazının rekat sayısı mezheplere göre de değişiklik gösteriyor.

Özellikle Hz Ömer'in uygulamasına istinaden bütün mezheplerce yirmi dört rekat olarak kabul edilse de Maliki mezhebinde otuz altı rekat olarak kılınırken Şafi mezhebinde ise sekiz rekatta kılınabileceği konusunda mevcut görüşler söz konusudur.

Yatsı namazını cemaat ile kılanlar, teravih namazını yalnız ve vitri namazını yeniden cemaat ile kılabiliyor. İmam ile birlikte yatsının farzı kılınmış olsa ve sonrasında imam gitmiş olsa cemaatten biri imam olarak teravihi ve vitri kıldırması sahih olarak kabul ediliyor.

Vitir ve teravih namazının vakti yatsı namazının vaktinde kılınır. Ancak hem vitir namazı hem de teravih namazı yatsı namazının farzından sonra kılınıyor. Bu nedenle yatsı namazının farzından önce kılınan vitir ya da teravih namazının iade edilmesi din bilgileri tarafından dile getiriliyor. Eğer ki teravih namazının vakti geçmiş ise teravihin kazası gerekmiyor. Ancak vitrin kazası gerekiyor.

Teravih

Teravih Namazı Kaç Rekat?

Teravih namazı yirmi dört rekat ve sadece Ramazan ayına mahsus olarak kılınan bir namazdır. Ramazan aylarında yatsı namazından sonra kılınır. Teravih namazını diğer namazlardan ayıran en önemli ayrım teravih namazında diğer namazlardan farklı olarak her dört rekatta bir selam verilmesidir.

Ancak bazı görüşlere göre de her iki rekatta bir selam vermenin de caiz olduğu kabul ediliyor. Teravih namazına diğer namazlarda olduğu gibi niyet ederek başlanır. Diğer namazlardaki dualar ile namaza devam edilir.

Teravih Namazı Evde Kılınır Mı?

Teravih namazı evde kılınabilen bir namazdır. Aile bireylerinin teravih namazını tek başlarına kılmayı tercih edebileceği gibi tek tek de kılabilecekleri bir namazdır. Aile bireyleri içinde Kuranı kerimi en iyi okuyan ve namaz ile ilgili usulleri en iyi bilen bir kişi diğer aile bireylerine imam olarak toplu bir şekilde de kılınabiliyor.

Peygamberimiz Hz. Muhammet zamanında teravih namazı başlarda cemaatle ile kılınırken ancak teravih namazının farz olmaması nedeni ile peygamberimiz teravih namazını ayrı kılmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Teravih namazı eğer ki evde kılınacaksa evdeki bireyler ile cemaat şeklinde kılınabileceği gibi bireysel olarak da kılınabiliyor. Görüldüğü üzere teravih namazını diğer namazlardan ayıran en belirgin özellik teravih namazının diğer namazlara göre kılınış şekli ve yeri olarak daha esnek olmasıdır.

Teravih

Teravih Namazı 8 Rekat Kılınır Mı?

Teravih namazı nafile bir ibadet türü olduğundan farz gibi kabul edilmesi İslam bilginleri tarafından doğru kabul edilmiyor. Bu nedenle teravih namazını kılacak olan kişilerin yorgunluk, müsait olamama ve diğer nedenlerden dolayı teravih namazlarını evlerinde 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 rekat olacak şekilde kılınması durumunda sünnetin yerine getirildiği biliniyor.

Ancak teravih namazının cemaat ile birlikte kılınmasının daha iyi olacağı görüşü de hakim. Teravih namazında cemaat olmanın önemi din bilgileri tarafından sık sık dile getiriliyor.