Zilhicce Ayı Nedir?

Zilhicce ayı Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olarak geçerken, fazileti çok yüksek olan aylardan kabul edilir. Zilhicce ayı Zilkade ayından sonra gelir ve Zilhicceden sonra yeni yıla girilerek Muharrem ayına intikal edilmiş olur. Zilhicce dönemi son derece büyük öneme sahiptir ve bu ayı ibadetlerle geçiren kişileri büyük mükafatlar bekler.

Zilhicce Ayının Fazileti Nedir?

Zilhicce ayı ve faziletiyle alakalı birçok merak edilen hususlar vardır. Hiç şüphesiz ki Zilhicce dönemi son derece faziletlidir ve imkanı el veren kişilerin bu ayı çeşitli ibadetlerle geçirmeleri gerekir. İmkanı olan kişiler bu ay içerisinde kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtabilirler.

Zilhicce içerisinde hac ve kurban ibadetleri gibi çok kıymetli ibadetleri barındırır. Bu ay içerisinde her türlü kötülük, haram işler ve savaş yasaklanmış olup, insanların Allah'a yakınlaşmaları istenmiştir. Bu ay içerisinde her kötülük bir kenara bırakılarak, insanlar Allah'a daha da yakınlaşmalıdır. Başta zina ve alkol olmak üzere birbirinden kötü olan haram işler bırakılmalıdır.

Bu ay içerisinde yapılacak olan tüm hayırlı işlere yüksek sevaplar yazılır. Kişilerin dünya ve ahiret hayatları aydınlatılarak, onların daha iyi bir hayat sürmeleri sağlanır. Bu sebepten dolayıdır ki insanların bu ay içerisinde bol bol hayırlı işlere yönelmeleri, insanlara yardım etmeleri gerekir.

Zilhicce Ayının Fazileti Nedir

Zilhicce Ayının İlk On Gününün Fazileti Nedir?

Zilhicce de diğer aylar gibi ilk on gününde yüksek sevapların yazılmasına neden olur. İlk on günde kurban kesildiği taktirde insanlar büyük bir kurtuluş kapısından içeriye girerler. Kurban bayramı bu ayın ilk on günü içerisinde başlar. Maddi durumu elverişli olan kişilerin bu ayın ilk on gününde kurban ibadetlerini yerine getirmeleri gerekiyor.

Kurban ibadetini on günde yerine getiren kişiler, birçok günahından arınır ve temiz bir hayata atılır. Ayrıca bu ayın ilk on gününde oruç tutulması da gerekir. Kim ki bu ayın ilk on gününde oruç tutar çirkin işlerden uzaklaşırsa hiç şüphesiz kurtuluşa erenler olur. Ancak bu ibadetler yerine getirilirken tüm çirkin işler bırakılmalı ve Allah'a sığınılmalıdır.

Zilhicce Ayı Ne Zaman Başlayacak?

Zilhicce ayının ne zaman başlayacağı da merak konuları arasında yerini alıyor. Bu ay 2022 yılında Haziranın 20'sinde başladı. 2023 yılında da zilhicce ayı 19 Haziranda başlayacak ve insanlar bu günden itibaren Zilhicce ayının faziletlerinden faydalanabileceklerdir.

Zilhicce Ayı İle İlgili Hadisler

Zilhicce ayı ile ilgili birçok hadis söylenmiş olup bu hadisler insanlara ışık saçacak niteliktedir. İnsanlar hadislerin ışığında yürüyerek aydınlığa daha hızlı bir şekilde erişebileceklerdir.

Zilhicce ile ilgili söylenen hadisler şu şekildedir;

 • Allah Resulü: "Zilhiccenin ilk onunda tutulan orucun bir günü; bir senenin orucuna bedeldir. Her bir gecenin kıyamı da; Kadir gecesinin kıyamına eşittir." buyurmuştur.
 • Ebüd Derda: "Bu ayda oruca devam edin. Tövbe, dua ve sadakayı gözetmeden yapın. Zira ben Allah resulünün 'Zihicce ayının faziletinden mahrum olanların vay haline.' sözlerini işittim."
 • Hz. Aişe: "Allah Resulü şöyle buyurdu; 'Her kim bu ayı ibadetle geçirirse, bir senelik hac ve umre yapanların sevabıyla aynı sevabı alırlar.'"

Zilhicce ayının faziletleriyle alakalı hadisler bu şekilde sıralanıyor. Birçok hadise ulaşmak son derece mümkündür. Zilhicce ayı hadislerde de belirtildiği üzere son derece önemli ve fazileti yüksek bir aydır.

Zilhicce Ayında Hangi İbadetler Yapılır?

Zilhicce ayı içerisinde birçok ibadeti yerine getirmek, insanların faydasına olacak ve onların kurtuluşa ermesinde vesilede bulunacaktır. Bu ay içerisinde birçok ibadet yapmak mümkünken, önemli olan haram işlerden uzak durmaktır. Zina ve alkol gibi Allah'ın haram ettiği her şeyden uzak durmak gerekiyor. Öyle ki bu ay insanların Allah'a daha çok yaklaştığı aylardan birisidir. Bu sebepten dolayı ibadetle geçirmek kişilerin Allah'a bağlılığını artıracaktır.

Bu ayda yapılması gereken ibadetler şu şekildedir;

 • Bol bol sadaka vermek.
 • Kuran okumak ve uygulamak.
 • Namaz kılmak.
 • Tesbih çekmek.
 • Tesbih namazı kılmak.
 • Hac yapmak.
 • Oruç tutmak.
 • Kurban kesmek.

Özellikle tesbih yapacak olan kişilerin artırarak gitmeleri onlara fayda sağlayacaktır. Kişilerin hem psikolojik rahatsızlıklarından kurtulmalarına hem de Allah'a daha da yakınlaşmalarına vesile olacaktır. Bu ay içerisinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları da giderilmeli, en azından bir günlük yiyecekleri karşılanmalıdır.

Zilhicce Ayı Namazı

Allah Resulü, bu ayı namazla geçiren kişileri cennetle müjdelemiş ve onların kurtuluşa erenlerden olacağını aktarmıştır. Ayrıca birçok hadisi şerife göre bu ayda namaz kılan kişilerin, hac ve umre yapmış kadar sevap kazanacakları insanlara aktarılmıştır. Zilhicce ayı girdiği günden itibaren kişilerin farz namazlarının yanı sıra kaza namazlarını kılmaları da gerekiyor. Ayrıca geceleri nafile namazlar ile de Allah'a yakınlaşılır ve günahların affı istenir.

Zilhicce Ayı Namazı

Zilhicce Ayı Orucu

Zilhicce ayında oruç tutanlar ve oruca devam edenler için söylenen hadisler de mevcuttur. Her kim ki bu ayın girmesiyle beraber orucuna devam ederse ona cennette büyük mükafatlar verilecektir. Hadislerde bu ayda oruç tutan kişilere cennetin müjdelendiği ve bir sene boyunca oruç tutan kişilerle aynı sevaba sahip oldukları belirtilmiştir.

Hz. Aişe: "Her kim ki bu ay içerisinde oruç tutarsa, yılın geri kalanında Allah'a ibadet etmiş gibi olur." buyurarak, bu ayda oruç tutmanın önemine vurgu yapmıştır. Oruç ibadetiyle birlikte insanlar har haram işlerden uzaklaşır ve vücutlarının her tarafınıam işlerden uzak tutar. Böylelikle kişilerin Allah'a yakınlığı sağlanır.

Zilhicce Ayında Yapılacak Zikirler Nelerdir?

Zilhicce ayı içerisinde zikirlerin yapılması da gerekiyor. Kişiler gündelik işlerini hallederken dahi bu zikirleri yaparak ibadetlerini sürekli hale getirebilirler. Hiç şüphesiz ki ibadetin sürekli olarak yapılanı makbuldür ve bu kişiler hem dünya hem de ahiret hayatlarında aydınlığa erenlerden olurlar.

Zilhicce ayında Kuran ayetleri sürekli olarak okunurken, Allah'ın isimleri de zikredilebilir. Ayrıca sürekli olarak tövbe edilerek, günahlardan da temizlenilir. Zilhicce ayından yapılacak zikirler şu şekildedir;

 • Allahu Ekber
 • Elhamdulillah
 • Estağfurullah
 • Subhanallah
 • Fatiha Suresi
 • Ayetel Kürsi
 • İnşirah Suresi
 • La İlahe İllallah
 • Subhanallahi ve niğmel vekil
 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Felak Suresi
 • Nas Suressi
 • Allah cc
 • Salavat

Bu zikirleri düzenli ve sürekli olarak okuyan kişiler, bu ayı ibadet ederek geçirirler. Ayrıca dikkat edilmesi gereken nokta ise şu şekildedir; kişilerin zikir yaparken de vücutlarını haram işlerden uzaklaştırmaları gerekiyor. Haramdan tamamen uzaklaşan kişiler, zikirlerinden büyük bir huşu alacak ve mükafatlandırılacaklardır. Zikirlerle beraber; sadaka ve kurban gibi güzel ibadetlerde yapılmalı ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderilmelidir.