Kurban Bağışı | Vuslat Derneği

Kurban Bağışı

Sevgimiz yayılsın, kurbanlarımız kardeşliğe vesile, emanetleriniz iyiliğe kurban olsun.

Kardeşlik, paylaşma ve Allah’a yakınlaşmanın eşsiz örneği kurban ibadetinin vekalet yoluyla en güzel şekilde yerine getirebilmesi için Vuslat Derneği olarak Adak, Akika, Şükür, Nafile ve Sadaka kurbanlarınızı kesiyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Mazlum kardeşlerimizin sofralarına et, yüzlerine tebessüm, unutulmadıklarını göstererek kalplerine umut oluyoruz. Sadece kurbanınızı değil, Allah’a şükrünüzü, güzel niyetlerinizi ve infakınızı emanet olarak alıp, binlerce kilometre ötede adını bilmediğiniz coğrafyalardaki kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İsminize özel hazırlanan, vekaletinizin okunduğu kurban kesim videonuzu en kısa sürede sizlere ulaştırıyoruz.

Kurban Bağışı

“Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise, O’na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!” (Hac 22/34)

Kurban bağışınızı genel merkezimizi bizzat ziyaret ederek, banka hesap numaralarımıza HAVALE/EFT yaparak ya da online bağış sistemimizi kullanarak web sitemiz üzerinden iletebilirsiniz. Arzu eden hayırseverlerimiz bağışlarını 0212 659 28 80 numaralı telefonumuz aracılığıyla ya da PTT 10297685 numaralı derneğimizin hesabına yatırarak iletebilirler.

Yurt dışı hisse bedeli: 1.250 TL’dir.
Yurt içi hisse bedeli: 1.500 TL’dir.

Gülen Yüzler

Kurbanlarınız nasıl kesiliyor?

Öncelikle kurban vasfı taşıyan hayvanlar ekibimiz tarafından özenle seçilir. Bağışınızla birlikte vekaletleri alınıp, kaydınız oluşturulur. Kurban kesildiğinde sizlere SMS ile bilgilendirme yapılır. Kurbanlarınız bölge şartlarına göre paylara ayrılıp ilim talebelerine, yoksullara, kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Kurbanlarınız kesim ve dağıtım videoları işlemler tamamlandıktan sonra sizinle paylaşılır.

Yurt içi Kurban Organizasyonu

Vuslat Derneği olarak hayırseverlerimizin kurban vazifeleri için bizlere emanet ettikleri vekaletleri ile kurban kesimlerimizi tamamlıyoruz. “İyiliğe kurban olsun!” diyerek çıktığımız bu yolda ülkemizde kesimi tamamlanan kurbanları tahsillerine devam eden ilim talebelerimizin sofralarında değerlendiriyor, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz.

Kesimi yapılacak kurbanlıklar derneğimizin görevlileri tarafından özenle seçiliyor. Kesimin akabinde bağışçıya öncelikle SMS ile bilgilendirme yapıyor, ardından kurbanlarının kesimlerinin videolarını iletiyoruz. Arzu eden bağışçılarımız kesimlere eşlik edebiliyorlar.

Kurban Bağışı

Yurt dışı Kurban Organizasyonu

Kurban organizasyonlarımız ile 4 kıta 20 ülkede umuda vesile olmayı gaye edindik. Dünyada çeşitli sıkıntılarla boğuşan birçok mazlum coğrafya bulunmakta, buralara da umudu taşımak elbette ki bizim vazifemizdir. Açlık, susuzluk, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar, savaşlar, doğal afetler her yıl milyonlarca insanın hayatını tehlikeye sokuyor.

Açlık ve yetersiz beslenme problemleri en çok da çocukları etkiliyor. Dünyamızda 800 milyonu aşkın insanın açlık sorunu ile karşı karşıya olduğu biliniyor. Gelişmekte olan ülkelerde doğan her 6 bebekten biri yetersiz beslenme sebebiyle hayata gözlerini yumuyor.

Allah (C.C.) dünyadaki her bir nimeti tüm insanlık için yaratmışken, kimileri israfta kimileri bir lokma ekmeğin yoksunluğunda boğuluyor. İmkanların bu denli geniş olduğu çağımızda yoksulluk, açlık vb. problemlerin tek nedeni insanoğlunun bencilliğidir. Bu yoksayışa nispeten, bizler paylaşmanın kıymetini biliyoruz. Uzak, yakın ayırt etmeksizin iyiliğe niyet etmiş kalplerle hayır yollarına koyuluyoruz. Kardeşliğin bilincindeki hayırseverlerimizin destekleri ile Asya ve Afrika’nın mazlum coğrafyalarına umudu ulaştıracağız.

Kurban Bağışımı Nasıl Yapabilirim?

Adak yapılması gerekli olmamasına rağmen sadece Allah’ın rızası için mübah olan bir işi yapmayı kararlaştırmaya denir. Kişi ameli kendine vacip kılar ve bunu gerçekleştireceğine dair Allah’a bir söz verir.

Adağın İslami hükümlere uygun olması için şu şartların yerine getirmesi gerekir:

  • Adanan şey kesinlikle ibadet cinsinden olmalıdır. Örneğin “Bir kurban keseceğim, üç gün oruç tutacağım.” gibi tabirler adak şartına uygundur. “Bu dileğim olursa şu dağa tırmanacağım.” gibi bir cümle ise adak şartına uygun değildir.
  • Adak adayan kişinin akli dengesi yerinde olmalıdır. Ayrıca adak adayan kişi ergenlik çağını aşmış olmalıdır.
  • Adanan ibadet hali hazırda bir müslümana farz olan bir ibadet olmamalıdır. “Şu işim olursa Ramazan’da bir hafta oruç tutacağım.” şeklinde bir cümle adak için uygun değildir çünkü Ramazan ayında oruç tutmak bir müslümanın görevidir.
  • Adanan şey Allah’ın razı olacağı türden bir eylem barındırmalıdır.

Kurban sığır, deve, dana gibi dört ayaklı hayvanlardan olmalıdır. Tavuk, kaz, hindi gibi iki bacaklılar adak olmaya uygun değildir. Ayrıca adak adayan kimse kurbanın etinden yararlanmamalıdır. Yararlansa dahi eksilttiği miktarı tekrar ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıdır.

Kıymetli hazinelerimiz evlatlarımızın sağ salim dünyaya gelmesinin ardından şükür amacıyla kesilen kurbana akika kurbanı denir. Biz müslümanlar için akika kurbanı sünnettir. Hz. Aişe (r.a.)’den şöyle rivâyet edilmektedir:

“Resul-i Ekrem (asm} bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun (akîka) olarak kurban etmemizi emretti.” (İbn Mâce hadis no: 3163, Zebâih, no: 1515).

Yine Hz. Âişe validemizin rivâyetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV), torunları Hasan ile Hüseyin’in doğumlarının yedinci günü akika kurbanlarını kesmiş ve adlarını koymuştur. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI/401)

Bu kurban çocuğun doğduğu günden bâlîğ olacağı güne kadar kesilebilir. Ancak doğumun yedinci gününde kesilmesi daha çok sevap kazanmaya sebeptir. Akîka kurbanının etinden, bunu tasadduk eden kimsenin yiyebileceği gibi ev halkı da bu etten istifâde eder. Bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Herhangi bir sebeple Allah’a şükretmek amacıyla kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir şeye ulaştığında şükür kurbanı kesebilir. Ancak isteği yerine gelen kişi adakta bulunmadıysa kurban kesmesi zorunlu değildir.

Vuslat Derneği Türkiye’de ve dünyada eğitim, kalkınma ve kalkındırma hedefli insani yardım yapan vakıf anlayışında bir sosyal kuruluştur.
Güneşli V.D. 883 032 1285 Sicil No: 34-183107

Web Tasarım & Yazılım