Oruç Kefareti Nedir ve Oruç Kefareti Ne Kadar?

Oruç, İslam’ın 5 temel şartından birisidir. Her Müslüman, Ramazan ayı geldiğinde imsak ve akşam vakitleri arasında yeme-içme ve cinsel münasebeti terk etmekle emrolunmuştur. Bu emre muhatap olan her Müslüman’a oruç tutmak farzdır ancak belirli durumlarda orucu kaza etmek yahut tutmamak için ruhsat verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu husus şöyle zikredilmektedir:

“Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır(Bakara, 184).”

Ayetten anlaşıldığı üzere hasta ve yolcu bir kişiye oruç tutamadığı günler sayısınca başka bir gün tutma için (kaza) ruhsat verilmiştir. Bununla birlikte oruca güç yetiremeyenler (iyileşme ümidi olmayan hasta ve yaşlı) için de fidye verilmesi emredilmiştir. Oruç kefareti, fidyenin bir diğer adıdır. Fidye ise kişinin günlük öğün ihtiyacının para olarak karşılığıdır. Oruç tutmayan kişi diyanetin belirlediği miktara göre tutmadığı gün kadar fidyesini (oruç kefaretini) verir.

Peki, oruç tutmayan kişi ne kadar para vermelidir? Oruç kefareti günlük ne kadardır? Oruç kefareti kimlere verilir? Gelin, bu sorulara birlikte yanıt arayalım.

Oruç Kefareti Nedir ve Oruç Kefareti Ne Kadar?

Oruç Kefareti Nedir?

Kefaret kelimesi sözlükte, “işlenmiş bir günah, suç veya kabahatin affı için şerîat hükmünce hüküm veya yapılması gereken şey” olarak açıklanır. Istılahi anlamda ise oruç kefareti (fidye) oruç tutmaya güç yetiremeyen yaşlı ve iyileşme ümidi olmayan hastaların belirlenen fidye/fitre miktarını tutamadığı gün mislince ihtiyaç sahibine bağışlamasıdır.

Oruç Kefareti Ne Kadar?

Oruç kefaretinin (fidye) bedeli her Ramazan değişiklik gösterir. Bunun nedeni ülkenin ekonomik durumudur. Çünkü fidye bedeli bir kişinin günlük yiyeceğinin asgari miktarı üzerinden hesaplanır. Örneğin 2023 yılında bir kişinin günlük asgari öğün tutarı 70 TL iken 2024 yılında bu tutar 130 TL’ye çıkmıştır. 2024 yılı oruç kefareti günlük 130 TL’dir. Tutulamayan her bir oruç için en az 130 TL ödenmesi gerekmektedir.

Oruç Tutamayanların Kefaret Bedeli Nedir?

Oruç tutamayan kaç para vermeli? yahut 1 günlük oruç kefareti ne kadar? sorularına cevap olarak yukarıda kısaca açıklama yaptık. Detaylı olarak ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fitre/fidye ücreti belirleme toplantısının ardından yaptığı açıklamayı vermek yerinde olacaktır. Diyanet, 2024 fitre/fidye/oruç kefareti fiyatı hakkında şunları söylendi:

“Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”

Oruç Kefareti Nedir ve Oruç Kefareti Ne Kadar?

Oruç Fidyesi (Kefareti) Kimlere Verilir?

“Bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve oruç fidyesini (kefaretini) kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.” Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu açıklaması dışında kalan ve ihtiyaç sahibi olan herkese oruç kefareti verilebilir. Zekat ve fitrede de olduğu gibi öncelik kişinin kendi yakını olmalıdır. Daha sonra yetimler ve öğrenciler tercih edilebilir.

Oruç Kefareti Bağış Yapılabilir Mi?

Oruç kefareti (fidye) kişinin kendisinin bir ihtiyaç sahibine vermesi gibi aynı şekilde bağış da yapılabilir. Ehven olan kendi çevresine kendisinin vermesidir. Bununla birlikte STK, dernek ve vakıflar da fitre, fidye ve zekat bağışı kabul etmekte bu bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

Nasıl Oruç Kefareti Bağışı Yapabilirim?

Oruç kefareti (fidye) bağışınızı;

  • Genel Merkezimizi ziyaret ederek,
  • Web sitemizin ilgili sayfasından online olarak,
  • Hesap numaralarımıza FAST/HAVALE/EFT yaparak,
  • 02126592880 numaralı Çağrı Merkezi’mizi arayarak yapabilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürebilirsiniz.