Dev Külliye Projesi

Binlerce hafızımızın yetişeceği külliyemizde 1m2 yeriniz olsun...

 

Amel defteriniz kapanmasın istermisiniz?

1m2 Bedeli: 1000 TL.

 

Hafızlık Eğitim Merkezi

İbtida eğitimini alan öğrencilerimiz hafızlık  kursunda ortalama 18 ay içinde tashih-i huruf eğitimini ve dönem sonunda hafızlık belgesini alabileceklerdir.

 

 

İlahiyat Lisans – Önlisans Etüd Merkezi

Örgün eğitime devam eden öğrencilerimizin derslerine ilave olarak İslami İlimlerde ek ders mahiyetinde  Fıkıh, Hadis , Kelam , Mantık , Usul konularında eğitim verilecektir.

 

   

Arapça Eğitim Merkezi

Çağımızın İmam-ı Gazalilerinin, Birunilerinin yetişeceği Eğitim Merkezimizde  İslami İlimlerin ( Fıkıh, Hadis Gramer, Kelam, Mantık, Hadis, Usul ve diğer ) tüm dallarında eğitim verilecektir. 

 

       

Okul Beraberinde Hafızlık Eğitim Merkezi

Ortaöğrenim Kurumlarında eğitimi devam eden öğrencilerimize Kuran Hafızı ve manasını öğrenme alanında eğitim verilecektir.

 

   

Hat Sanatları Eğitim Merkezi

Öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmesi adına Hat Sanatların alanında eğitim verilecektir.

 

 

 

 

 Vuslat Derneği Bölge Aşevi – Fırın

Bölge Aşevimizde, günlük 5.000 ihtiyaç sahibi aileye düzenli olarak sıcak yemek sunulacaktır. Aynı zamanda Aşevi bünyesinde kurulacak olan fırınımızda günlük 10.000 Adet sıcak ekmek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürülecektir.

 

 

Vuslat Derneği Bölge Lojistik Merkezi

Lojistik Merkezimizde Gıda, Giyim gibi temel ihtiyaç maddeleri bulundurulacak olup İstanbul ve Erzurum mağazalarımız dışında açılacak yeni mağazalarımıza gönderilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

 

       

 Acil Müdahale Merkezi

Yurtiçi ve yurtdışında  yaşanabilecek afetlere hızlı ve yerinde müdahale edilmesi amacıyla kurulması planlanan Acil Müdahale Merkezi , 2.000 m² kapalı alanda hizmet verecektir. Afet Bölgesinde Çadır Kent kurabilme kapasitesine de sahip olacak Acil Müdahale Merkezimiz, Bölge için bir ilk olma özelliği taşıyacaktır. 

 

       

 Çok Amaçlı Konferans – Kongre Salonu

Ulusal ve Uluslar arası seminer ve Kongrelere ev sahipliği yapacak düzeyde olması planlanan Kongre Salonumuz 2.000 adet koltuk kapasitesine sahip olacaktır.

 

     

 Sosyal Alanlar ( Okuma Salonu , Spor Alanı , Havuz )

Sürekli ve süreli eğitim gören öğrencilerimizin Sosyal Aktivite yapmalarına olanak sağlayacak olan Sosyal Alanlarımızın bünyesinde ;  Okuma Salonlarımız , Havuz , Hobi Odaları ve Halı Saha hizmet verecektir.

 

   

Ehli Sünnet Kütüphanesi

İslami İlimlerin her alanında eserlerin yer alacağı kütüphanemizden öğrencilerimizin yanı sıra Bölge halkımızda istifa edebileceklerdir.

 

 

 

 

 

Umut Mağazası

Her İlde Bir Umut Mağazası

 

Umut mağazaları adıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz giyim çarşıları açan derneğimiz bu alandaki tecrübesini tüm Türkiye’ye yaymak adına önemli bir proje olarak her ile umut mağazası yapmayı tasarlıyor. 

Aşevi

Türkiye’nin En  Geniş ve Kapsamlı Aşevi


Aşevi anlamında ciddi tecrübe kazanmış olan derneğimiz ihtiyaç sahibi ailelere ve Kur’an kurslarında okuyan çocuklara en hijyenik ve kaliteli yemeği ulaştırmak adına ülkemizin en geniş ve kapsamlı aşevini açmayı hedefliyor. 

Acil Müdahele Merkezi

5000 metrekare üzerine kurulması planlanan Acil Müdahale Merkezi

 

Deprem bölgesi içinde olan Türkiye aynı zamanda belli dönemlerde diğer doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor. Bu anlamda kriz dönemlerinde, krizin yaşandığı bölgelere dair önceden hazırlık yapılmaması ve acil müdahale sistemlerinin kurulmaması halinde bölgelerde yaşanan acıların boyutları artması ciddi bir olasılık. 2011’de yaşanan Van Depremi ülkemizin bu türden doğal afetlere karşı hazırlıkların yetersizliğini bir kere daha ortaya koydu. Vuslat Derneği bu kapsamda kurmayı planladığı Acil Müdahale Merkezini, yaklaşık 5000 metrekare bir alan içinde tanzim edilmesini öngörüyor. Bu merkezde doğal afete maruz kalmış bölgeye yetecek kadar çadır, battaniye, mobil ve aşevinin kurulacağı noktada yeterli miktarda yemek kapları bulunacak.

Lojistik Merkez

40.000 m2 Kapalı Alanlı Lojistik Dağıtım Merkezi...

 

Türkiye’nin her kentine kurulması planlanan gıda ve giyim mağazalarını desteklemek adına stokların bulunduğu iki merkez olarak düşünülen merkezler İstanbul ve Erzurum’da hizmet verecek. Bu iki kentte 20.000 + 20.000 toplam 40.000 m2 kapalı alanda hizmet vermesi planlanan lojistik merkez önemli bir stok ihtiyacını da karşılamış olacak. Yardımların hepsinin bir noktada toplanacağı merkezden ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu mağazalarımıza dağıtım yapılacak. Sınıflandırma ve sıralamanın yapıldığı lojistik merkezin bulunduğu iki ana noktadan ihtiyaç sahiplerine gönderim yapılacak.

Gönüllü Kimdir?

Hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece Allah'ın rızası...

 

Hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece Allah'ın rızası beklenerek, yardım edilmesi gereken bir durumda tüm maddi ve manevi birikimin seferber edilmesine gönüllülük denilmektedir.


Bir insan kimi zaman parasal ve fiziksel maddi gücünü, kimi zaman bilgi, beceri ve kabiliyetlerini kullanarak gönüllü olabilir.


Gönüllü olan insanlar elbette bireysel faaliyetlerde de bulunabilir. Ancak bir sivil toplum kuruluşu yada gönüllülerin oluşturduğu bir toplumsal proje içinde yer alan gönüllüler, birikimlerin doğru tasnifi ve kullanılması sayesinde daha faydalı olabilmektedirler.


Günümüz dünyasında yaşanan doğal afetler, depremler, savaşlar, açlık, kuraklık gibi felaketler, kendine ve insana saygısı olan, öz benliğinde insan olma şerefinin ne anlama geldiğini bilen vicdan sahibi insanları fazlasıyla huzursuz etmektedir.


İslam Dini'nin insanları nasıl kardeş ilan ettiğini ensar-muhacir örneğinde görmekteyiz. Din (hatta dil ve ırk) birliğine sahip insanların, Müslüman din kardeşinin çığlığını duymazdan gelmesi, televizyonlarda ve mecmualarda yer alan muhtaç insanları görmezden gelmesi mümkün değildir.

Gönüllü Olarak Ne Yapabilirim?

Çevrenideki İhtiyaç Sahiplerini Vuslat Derneğine bildirebilirsiniz...

Bölgenizde yardım kapmanyası düzenleyebilirisiniz...

Vuslat Derneği tarafından bölgenizde tespit edilen ihtiyaç sahibine yardım ulaştırabilirsiniz...

Sosyal medyaya Vuslat Derneği reklamı yapabilirisiniz...

Vuslat Derneğinin (1500 kişiye aş dağıtımı) Aşevi çalışmasına yardım edebilirisiniz...

Bulunduğunuz bölgede Vuslat Derneği sorumlusu olabilirsiniz...

Çevrenizdeki yardım etmek isteyen hayır sahibi gönüllüleri derneğimize bildirebilirsiniz...

Bölgenizde fırınları harekete geçirerek yoksulların ekmek ihtiyacını karşılayabilirsiniz...

Bölgenizde kermes gibi çalışmalarla derneğimize katkıda bulunabilirsiniz...

Vuslat Derneği kumbaralarını temin edebilir, hayır sahiplerine ulaştırabilirsiniz...

Çalışma Alanı

Nasıl Faydalı Olabilirim?

Bir insanın hangi alanda ve ne şekilde en üst düzeyde yararlı olabileceğini bilen öncelikle kendisidir. Bir yardım gönüllüsünün, sivil toplum örgütüne müracaat ederken, hangi konuda faydalı olabileceğini belirtmesi gerekir. Bir yardım gönüllüsü, toplumsal kamuoyu oluşturabilir. Yeni gönüllüler bularak, kalbi besleyen kan damarları gibi örgütün sürekliliğine katkıda bulunabilir. Yapılan yardım faaliyetinde aktif rol alarak, Allah rızası için yapılan bir faaliyette yorulmanın tarifi imkansız, doyumsuz lezzetini tadarak, ahireti için köklü yatırımlar yapabilir. Gönüllü insanlar, bir sivil toplum kuruluşu içinde kendi parasal güçlerini kullanarak ya da kaynak temin ederek faaliyet gösterebilirler. 

Yine fiziksel güçleriyle faydalı olan kişiler olduğu gibi, toplumsal statüleri, saygınlıklarını aktivitelerin gerçekleşmesinde kullanabilen gönüllüler de mevcuttur. Düşünce ve fikirleriyle topluma yön veren insanların, hem toplumu yönlendirmesi hem de yeni fikirlere öncülük etmesi sivil toplum örgütleri için elzemdir

Gönüllülerin çalışma alanları genellikle sivil toplum kuruluşlarıdır. Yaptıkları işler için hiçbir ücret ya da farklı bir kazanç talep etmeyen gönüllüler toplumsal içerikli projelerde, doğal afetlerde vb. durumlarda öne çıkmaktadırlar. Gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları etkileyebilecek, yönlendirebilecek bir role sahiptirler. Gönüllüler bir sivil toplum kuruluşuna düşünce ve emek gücü, parasal kaynak bulma, kamuoyu oluşturma, yeni üyeler kazandırma gibi faaliyetlerle katkıda bulunabilirler. 

Gönüllü ve sivil toplum kuruluşu arasındaki ilişkiyi tesis ederken iki tarafın birbirini iyi tanıması, potansiyelin tesbit edilmesi ve o doğrultuda değerlendirilmesi gereklidir. Bunun sonucunda kuruluş, hedeflerine daha kolay ve çabuk ulaşırken, gönüllü ise kendini geliştirme imkanı bulacaktır. Bunlara dikkat edildiği takdirde karşılıklı tatmin ve memnuniyet sağlanır. Gönüllülerin varlığı, adil ve demokratik bir toplum altyapısını oluşturmak için gereklidir. Hem gönüllü, hem de sivil toplum kuruluşu fayda sağlar, toplumun güçlenmesine katkıda bulunur. Gönüllünün sağladığı en önemli hizmet, yaşadığı topluma ürettiği faydadır.

Yetim Dayanışma Günleri
Neden Yetim?

Dünyada savaş, açlık, yoksulluk vb. sebeplerle çok sayıda korumasız ve yetim çocuk bulunmaktadır. Irak’ta devam eden savaş boyunca 5 milyon civarında çocuk yetim kalmıştır. Afrika’da binlerce çocuk iklim koşullarındaki olumsuzluklar, iç çatışmalar ve benzeri nedenlerle yetim ya da korumasız durumdadır. Pakistan, Açe, Bangladeş gibi doğal afetlerin büyük yıkımlara sebep olduğu bölgelerde de binlerce çocuk yetim ve korumasız kalmıştır.

Bu çocukların akıl, beden ve ruh sağlıklarını ifsad edecek en büyük tehdit ve tehlikeler ise şöyle sıralanabilir:

 • İnsan tacirleri

 • Organ mafyası

 • Açlık

 • Misyonerler

Yetim Çalışma Bölgeleri

Savaş Bölgeleri ve Mülteci Kampları: Yetim çalışmaları sıcak savaş ortamında, mülteci kamplarında ve savaşın etkisinin devam ettiği bölgelerde yürütülmektedir. Savaşın güvensiz ortamında yetim çocukların öncelikle sağlık ve gıda ihtiyaçları giderilerek güvenilir ortamlara nakilleri sağlanır. Savaş alanlarına yakın bölgelerdeki mülteci kamplarında yaşayan yetimlere ailelerinden sağ kalan kimseler varsa onların yanında; yetimin ailesinden hayatta kalan kimse yoksa temin edilecek en uygun sığınma yerinde mümkün olan maddi manevi destek sağlanır.

Doğal Afet Bölgeleri: Yetim çalışmalarında öncelik kurtarma faaliyetlerindedir. Acil müdahaleler sonrası tespit edilen kimsesiz çocuklar, her türlü istismara karşı uygun geçici barınaklarda korumaya alınırlar. Çocukların sağ kalan yakınları bulununcaya kadar ihtiyaçları karşılanır; sağ kalan yakını yoksa ya da bulunamamışsa, bölgelerde birlikte çalışılan yerel kuruluşun talepleri ve bölgenin yapısı gözetilerek yetimler için kalıcı barınaklar hazırlanır.

Kronik Açlık ve Yoksulluk Bölgeleri: Yetim çalışmaları; yoksulluk ve yoksulluğun neden olduğu hastalıklar ile açlık ve kuraklıktan ebeveynlerini kaybeden çocukları kapsar.

Yetim Çalışmalarının Amacı, Hedefi ve Denetimleri

Yetim çalışmalarının temel amacı, yaşamını tek başına idame ettirmeye gücü yetmeyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile hayata hazırlamaktır.

Vuslat Derneği, bir yandan felakete uğramış insanlara acil yardım ulaştırırken diğer yandan insan tacirlerinden ve organ mafyasından önce yetimlere ulaşarak onları sağ kalan yakınlarına veya güvenilir, yetkin ellere teslim edinceye kadar emin ortamlarda gözetip her tür ihtiyaçlarını karşılamak misyonu ile hareket etmektedir.

Vuslat Derneği, savaş ve doğal afetlerin yaşandığı yerlerde, yoksulluk bölgelerinde, yetim ve korumasız kalan çocukların, kendi topraklarında kültürlerinden kopmadan, öncelikle yakınları yanında yaşamalarını önemsemektedir. Kimsesi olmayan çocuklar için ise barınma imkânı ve ortamı sağlamaktadır. Bunun için, açılan yetimhanelerin aile ortamını aratmayacak şekilde düzenlenerek çocukların sevgi, huzur ve şefkat atmosferinde her türlü ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına dikkat edilmektedir.

Yurt içi yetim çalışmaları, Türkiye’ye sığınmış muhacir yetimlerle kaza, hastalık, afet vb. farklı sebeplerden yetim kalıp akrabalarının yanında kalan ve muhtaç olan yetimlere maddi manevi destek olmanın yanı sıra Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda barınan yetim ve kimsesiz çocuklara manevi destek verilmesini kapsamaktadır.

Vuslat Derneği, yetim çalışmalarının denetimini yerinde yaparken; bu denetimi yetim, koruyucu aile ve yetimhaneler üzerinde gerçekleştirmektedir. Örneğin, düzenli yetimhane denetimleri esnasında yetimhanenin çalışma sistematiği, fiziki koşulları, bina şartları; yetimlerin giysi, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi; yetimhanenin psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve rehberlik şartları sunma durumu gözden geçirilerek tespitler yapılır.

Yetim Yardım Çeşitleri ve Kategorileri

Yetim Yardım Çeşitleri:

 1. Barınma: Çocuklara emniyet ve güven atmosferinde yaşamalarını sağlayacak barınma imkânları sağlanır.

 2. Gıda: Çocukların asgari beslenme standartlarında gıdaya ulaşmaları sağlanır.

 3. Giyecek: Çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak giyecek temin edilir.

 4. Sağlık: Çocukların sağlık ihtiyaçları için tıbbi kontrol ve ilaç temin edilmesinin yanı sıra psikolojik destek sağlanır.

 5. Eğitim: Mesleki ve dinî eğitim desteklenerek çocukların topluma entegrasyonunu ve sosyalleşmelerini sağlayacak programlar gerçekleştirilir.

Yetim Çalışma Kategorileri

 1. Dönemsel Yardımlar: İhtiyaç durumunun devam ettiği bölgelerde, her ay düzenli olarak değil; ancak 3, 4, 6 ay veya 1 yıl gibi belirli dönemlerde, toplu yapılan yardımlardır.

 2. Süreli yardımlar: İhtiyaç durumunun geçici olduğu bölgelerde, belli bir süreliğine yapılan yetim yardımlarıdır.

 3. Sürekli yardımlar: Uzun süreli ve süresi belirsiz, her ay düzenli yapılan yardımlardır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Yetim bilgi formu kendisine ulaşmayan sponsor ailemiz bu durumu İHH Yetim Birimi’ne ileterek bilgi talebinde bulunabilir.

2. Vuslat Derneği, Yetim Birimi’nin sosyal medya etkinliklerine facebook ve twitter üzerinden katılabilirsiniz. 

3. Yetimlerle için gerçekleştirdiğimiz dönemsel kampanyalarımız ile ilgili bilgiye www.vuslat.org.tr sitesinden ya da 0212 659 28 82  numaralı telefondan derneğimizi arayarak ulaşabilirsiniz.

4. Sponsorluk bedeli olarak alınan miktarın Yüzde 10’luk kısmı organizasyon giderleri için kullanılmakta, kalan kısmı yetime ulaştırılmaktadır.

Suriye Un Yardımı

İç savaşın yoğun bir şekilde sürdüğü Suriye’de açlıktan ölümler kol geziyor. Sokak hayvanlarının dahi yiyecek olarak görülmeye başlandığı ülkede kıtlık ciddi boyutlarda. Vuslat Derneği kardeş Suriye halkına duyarsız kalmayarak tam 100 ton unu bölgeye gönderiyor. Bölgede halihazırda faaliyet gösteren fırınlarımız vasıtasıyla Suriyeli kardeşlere umut oluyoruz.

Ekmek ihtiyacını gidermek için başlattığımız “Suriye’ye 100 ton un” kampanyasına siz de destek olun. 50 kg un bedelinin 60 TL olarak belirlendiği kampanyaya destek vererek savaş ve kıtlıkla boğuşan Suriye’ye ekmek aş olabilirsiniz. 

Kurban Kampanyası

Kimbilir belki bir yıl boyunca evine et girmeyen ailelerin evine sizin sayeninde Kurban eti ulaşacak.

Nasıl Yardım Alabilirim?

Vuslat Derneği’ne yardım talebi, gerekli belgeleri posta yoluyla göndererek ya da bizzat Vuslat Derneği Merkezine getirerek yapılır.

 

Gerekli Belgeler 


1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
2- Form 5 / Muhtarlıktan Alacağınız Aile Bildirim Belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği

3- Muhtarlıktan Fakirlik İlmuhabiri
4- Sağlık yardımı talebiniz varsa sağlık raporunun fotokopisi
5- Ekonomik durumunuzu belirten ve taleplerinizi içeren imzalı bir mektup

 

Adres: Mahmutbey Mah. 2497 Sk. (Bağış Sk.) No:2 Bağcılar / İSTANBUL

Tel: (0212) 659 28 80 (pbx)

Kimler Yardım Alabilir?

Açlık ve yoksulluk sınırında yaşayanlar, dul ve yetimler, bakıma muhtaç yaşlılar, afetten etkilenenler, hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar veya sosyal güvencesi olsa bile hastalığının tedavisini karşılayamayanlar Vuslat Derneği 'nden yardım alabilir. 

Eğer bu tariflerden birine uyuyorsanız veya çevrenizde uyan Aile fertleri veya kişiler varsa, Vuslat Derneği 'nden yardım talep edebilirsiniz. 

Fakat, yardım ulaştırma sürecini hızlandırmak, hak gözetmek ve hizmet kalitesini sürdürebilmek için öncelikle durumunuzun Sosyal İnceleme Görevlisi tarafından tespiti gereklidir..

Yardım Alanları

Vuslat Derneği olarak  İhtiyaç sahiplerinin durumlarına göre yardımlar yapmaktadır. 

 

GIDA

 

Gerçek ihtiyaç sahibiyseniz, Vuslat Derneği size pek çok alanda yardım ulaştırıyor. 

İhtiyaç sahibi olduğunuz sosyal incelemeler sonucunda tespit edilirse Yardım Değerlendirme Komisyonu’nun kararına göre bir defaya mahsus veya her ay yada iki ayda bir olmak üzere periyodik gıda yardımı alabilirsiniz. 

Kahvaltılık ve kuru gıda olmak üzere gıda yardımları dağıtım görevlileri veya gönüllüler tarafından ayni yardım teslim makbuzu ile size teslim edilmektedir.

Bunun dışında dönemsel olarak Ramazan Ayı, Ramazan ve Kurban Bayramları kapsamında kumanya, kurban eti gibi farklı gıda yardımları da yapılmaktadır.

 

GİYİM

 

Giyim yardımını, Yardım Değerlendirme Komisyonu tarafından sosyal incelemeniz değerlendirilip, durumunuz yardıma uygun görülmüşse alabilirsiniz. 

İstanbul veya Erzurum'da oturuyorsanız Vuslat Derneği Giyim Mağazaları'ndan giyim yardımını, kendi beğeniniz doğrultusunda seçerek, alabilirsiniz. 

Diğer illerde oturanlar, illerinde dönem dönem açılan Vuslat Derneği Gezici Giyim Mağazalarından kıyafetlerinizi alabilirsiniz. 


Mağazalarımıza gelemeyen aile fertlerinin ayakkabı ve beden numaralarına göre mevsim şartları göz önünde bulundurularak standart koliler hazırlanmaktadır. Hazırlanan giyim yardım kolileri dağıtım görevlileri veya gönüllüler tarafından "Ayni Yardım Teslim Makbuzu" ile teslim edilmektedir.

 

TEMİZLİK

 

İhtiyaç sahibiyseniz, sağlıklı yaşamın ön koşulu olan temizliği kolaylıkla sağlayabilmeniz için kapsamlı bir temizlik malzeme seti Vuslat Derneği tarafından size verilmektedir. 
(sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, deterjan,vs..)

 

EĞİTİM

 

Öğrenciyseniz ve eğitiminizi sürdürebilmek için maddi imkanlarınız yeterli değilse; Vuslat Derneği tarafından kırtasiye seti, okul çantası, okul kıyafeti, kitap, vb. yardımlar yapılmaktadır. 

Afgan Mülteci Ailelere Yardım

Savaş ve işgallerin evlerinden ettiği 112 mülteci Aile Erzurum’a yerleştirildi.

 

Yıllardır devam eden göçler nedeniyle binlerce çocuk ve kadın hayatlarını dramatik bir şekilde kaybetti. Kimisi okyanusların azgın dalgalarına, kimisi Sahranın kollarına terk edildi ve hiç bir gidiş asla ayniyle geri dönüş olmadı. Gidenlerin birçoğu bir daha evlerini yurtlarını göremedi. Mültecilik Raporuna göre dünyada yaşadığı topraklardan ayrılarak farklı ülkelere umut yolculuğuna çıkan her 100 kişiden 20'si kaybolurken, 12'si ise yaşamını yitiriyor.

 

Vuslat Derneği, Devletimiz tarafından ERZURUM iline yerleştirilen Afgan Mülteci kardeşlerimize Türk Halkının misafirperverliğini göstermeye devam ediyor. Derneğimizin organize ettiği yardımlardan bazıları;


GIDA YARDIMI, YAKACAK YARDIMI, EĞİTİM YARDIMI HALI, BATTANİYE,
OCAK, VE EV EŞYASI YARDIMI AŞ DAĞITIM HİZMETİ

Devamı için Tıklayınız >>
Suriye Yardımları
Devamı >>
Habeşistan Planlarımız
Devamı >>
İslam'a İlk Kucak Açan Ülke HABEŞİSTAN
Devamı >>
Vuslat ile İyilik Zamanı LALEGÜL TV

Vuslat Derneği Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Harun Yavuz YILMAZ'ın sunumuyla "Vuslat Sahur Vakti" programı Ramazan boyunca her gece saat 02:00'de KANAL 42 ekranlarında.


Vuslat Derneği'nin insani ve İslami çalışmalarının anlatıldığı, gündeme özgü konu ve konuklarıyla "Vuslat ile İyilik Zamanı" programı Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri saat 17:00'de LALEGÜL TV ekranlarında.

 

Televizyonlarınızdan LALEGÜL TV yi izlemek için aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilirsiniz.
Türksat 4A 12.423 MHz 30.000 Yatay (H)
İnternetten programımızı canlı olarak izlemek için:
http://lalegultv.com.tr/canlitv.php

Devamı için Tıklayınız >>
Vuslat Sahur Vakti - KANAL 42
Devamı >>
Vuslat ile İyilik Zamanı AKİT TV
Devamı >>
180 Öğrenci Hafızlığa İlk Adımı Attı
Devamı >>
Cübbeli Ahmet Hocaefendi Erenler Vakfı İcazet Merasimi
Devamı >>
Vuslat Derneği Günlük 5000 Ekmek Dağıtımı Yapıyor. Devamı >>
Ezher müjdesi Devamı >>
Vuslat Derneği Aşure Dağıttı Devamı >>
Biz açlıktan ölmeyiz, Somali’ye götürün Devamı >>
> SOSYAL AKTİVİTELER

 

Yurt ve Kurslarımızda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimizle yıl içerisinde ve yıl sonunda
çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir. Bu aktiviteler gençlerimizin sosyal kazanımlarını arttırırken aynı zamanda öğrencilerimize yeni beceri ve kabiliyetler kazandırma adına faydalı olmaktadır.

 

Vuslat Derneği olarak Eğitim yaşındaki gençlerimizin bilgi ve birikimlerini arttırırken aynı zamanda sosyal etkinliklerini kazandıkları beceri ve kabiliyetlerini güçlendirmeyi planlamaktayız.

 

Devamı için Tıklayınız >
> EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ

Vuslat Derneği'nin Düzenlediği Aylık Konferans ve Seminerler

 

M. Şevket GÖKŞAN Hocaefendi;
Vuslat Derneği'nin, Erzurum'daki Genel Merkezinin Konferans Salonunda her hafta Cumartesi akşamları yapılan tefsir konulu seminerlerimiz devam etmektedir.
Sohbet Konusu: Çanakkale Zaferi Ve Önemi Hakkında'ki Sohbeti

 

 

Abdullah BÜYÜK Hocaefendi;
"Cihat insanlarla savaşmak değil, Büyük Mütessir İbni Kesir Cihadı ’’Allah ile İnsan arasına giren engelleri kaldırmak" olarak tarif ediyor" konulu konferansı.

 

Hüseyin AVNİ KANSIZOĞLU Hocaefendi;
‘’Tarihini doğru okuyamayanlar, kendi tarihlerini doğru çözemezler" Konulu konferansı büyük ilgiyle dinlendi.

 

Mehmet TURAN Hocaefendi;
Doğu Afrika ülkelerinin içinde bulunduğu kötü ekonomik durumları karşısında daha ziyade misyonerlik faaliyleriyle dinlerinden çıkartılmak istenmeleri konulu konferansı

 

AİLE MEKTEBİ SEMİNER KONFERANSLARI BAŞLADI..
Vuslat Derneği'nin, Erzurum'daki Genel Merkezinin Konferans Salonunda iki haftada bir Cuma akşamları düzenlenecek Aile Mektebi Seminerleri başladı.

 

Abdülmetin BALKANLIOĞLU Hocaefendi;
Peygamberimiz (s.a.v)'i çok sevmemiz gerektiği ve onun ahlakı ile ahlaklanmamızın gerektiği konulu konferansı.

 

Mahmut TOPTAŞ Hocaefendi;
Hayatın her anında kuran-ı ve sünneti hakim kılma, hayatı kur'an ve sünnet ile şekinlendirme konulu konferansı.

 

Mehmet TALU Hocaefendi;
Günümüzde insanlarımız en çok ilmihal eksiği ve açıklarının bulunduğu, bu açıkların giderilmesinin gerektiğinin vurgulandığı konulu konferansı.

 

Mustafa AĞIRMAN Hocaefendi;
Kişinin önce iç alemini düzeltip temizlemesi gerektiğini, daha sonra iç alemine yeni bir şeyler eklemesini gerektğinin vurgulandığı konferansı.

 

 

Devamı için Tıklayınız >
> KUTLU DOĞUM ETKİNLİĞİ ESENLER KÜLTÜR MERKEZİ

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin Kutlu Doğum Haftası vesilesi ile Vuslat Derneği olarak bizlerde 11/04/2013 tarihinde Esenler Belediyesi Kültür Merkezinde bu mutlu günü; Lalegül Fm'in saygı değer Program yapımcısı Alican SALMAN kardeşimizin sunumuyla gerçekleştirdik.

 

Programda çok değerli Hocamız Vuslat Derneği onursal başkanı M. Şevket GÖKŞAN Hocaefendimizin teşrifleri ile programımıza önce sinevizyon gösterisi ile başlandı. Ardından Yusuf YILDIZ hocamızın etkileyici sesi ile Kur'an-ı Kerim okunması ile devam edildi. Salonu gözden geçirdiğimizde hanım ablalarımızın katılım oranı biz erkeklere göre daha fazla olduğu gözlerden kaçmıyordu.

 

Alican SALMAN kardeşimizin akıcı ve katılanları etkileyici sunumuyla Vuslat Derneği onursal başkanımız sayın M. Şevket GÖKŞAN hocaefendimizin, beklenen o etkileyici anlatmı için sahneye davet edildi.

 

M. Şevket GÖKŞAN Hocaefendimiz anlatımında; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'ın Hayatını, dostlarını, dostluğunu, kendisinin ve dostlarını birbirlerine ne kadar dürüst ve doğru olduklarını, ihtiyaç sahiplerine kendilerinin çıplak kalacağını bile bile üzerlerindeki elbiselerini hiç düşünmeden veren, yiyecek tek lokmasını dahi paylaşmaktan çekinmeyen dostlarını ve daha sayamacağımız sayısız üstün özelliklerini anlatan bu sohbeti salonda bulunan bizlerikesinlikle yüreğimizden etkilemişti. Salonda bir sessizlik belirmişti. Sanki herkes aynı anda Peygamber Efendimizin zamanına bir yolculuk yapmış o zamanı yaşıyor, film izler gibi hocamzın anlatımını dinliyor ve aynı zamanda düşünüyorduk: Onlar ''O'' Allah(c.c.) dostları o yoklukta bunları yapmışlarsa, bizler neden yapmıyoruz diye...

 

Değerli Hocamız konuşmasını bitirdikten sonra program kapanışını yapan Alican SALMAN kardeşimize bizleri kırmayıp geldiği için biz Vuslat Derneği olarakta kendisine sonsuz şükranlarımızı sunuyor, Başarılarının devamını diliyoruz.

 

Program çıkışı tüm müsafirlerimize Peygamber Efendimizi simgesi olan kırmızı gül ve lokum dağıtımı ile geceyi bu şekilde ihya ettik.

 

Allah(c.c.) Emeği geçen herkesten razı olsun.

 

VUSLAT DERNEĞİ

Devamı için Tıklayınız >
> HAYAT BULAN PROJELER

İDDEF FEDERASYONU ile Yurtdışında ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar:

 

İSLAMABAD İSMAİLAĞA MEDRESELERİ

 

Pakistan ile ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmek için hayata geçirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekledik. Pakistan’ın İslamabad eyaletinde yeni bir medrese yaptırarak bölge halkının hizmetine sunduk.İslamabad’da yapılan bu medreseye İsmailağa ismi verildi. Dualara ve tekbirler eşliğinde yapılan medrese açılışına İslamabad ve çevresindeki bir çok ulema’da katıldı.

 

RAWALPİNDİ İSMAİLAĞA MEDRESELERİ

 

Rawalpindi’de açılışını yaptığımız medrese ile de Pakistanlı ehl-i sünnet medreseleri ile aramızdaki köprüyü daha da kuvvetlendirmiş olduk. Rawalpindi eyaletinin Lalazar bölgesinde yapılan medreseye İsmailağa ismini verdik. Dualara ve tekbirler eşliğinde yapılan medrese açılışına Rawalpindi ve çevresindeki yine bir çok ulema’da katıldı.

 

NAİL ERDOĞAN İSMAİLAĞA MEDRESELERİ

 

Muzaffergah eyaletinin Hamzawala bölgesinde yapılan medreseye Nail ERDOĞAN İsmailağa Medresesi ismi verildi. İDDEF İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Heyeti; M.Şevket USTAOSMANOĞLU, Nedim PAYALAN, Mahmud EREN, Ali Ulvi UZUNLAR, Seyfeddin İNANÇ, Mehmet TURAN Hocalarımız ve bizlere faaliyetlerimizde maddi ve manavi destekleri olan gönüllülerimiz Nail ERDOĞAN, Cemaleddin ERDOĞAN ve Ali KURŞUN açılışa katıldılar. Çok sayıda ulemanın ve bölge halkının da bulunduğu medresenin açılışı dua ve tekbirler eşliğinde gerçekleştirildi. Ulema ve bölge halkına verilen yemek davetiyle devam eden açılışta, Medresenin bahçesine dikilen ilk ağaç ve talebelerin ilk derslerine başlaması ile medrese açılışının sevinci ikiye katlandı. 150 gündüzcü, 50 yataklı olmak üzere 200 öğrencinin eğitim göreceği Nail ERDOĞAN Medresesi geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş, 18 oda ve geniş bir mescit den oluşmaktadır.

 

 

 

Devamı için Tıklayınız >

İstoç Ticaret Merkezi 2416 Sokak (1.Yol Sokak) Aktem Plaza E2 Blok No:4 K:3 (PTT Yanı) Bağcılar/İSTANBUL

(0212) 659 28 80 (pbx)
(0212) 659 28 50
vuslat@vuslat.org.tr